Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. post

  3. AHL AL-BAYT DI DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM DAN HADITS

  AHL AL-BAYT DI DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM DAN HADITS

  AHL AL-BAYT DI DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM DAN HADITS

  download

   Download

  Rate this post
  description post specs comment

  Al-Qur’an al-Karim merupakan sumber pemikiran, syariah dan nilai. Setiap yang dibawa oleh al-Qur’an adalah wahyu yang diturunkan dan kalam Allah yang Maha Suci, yang menggubal cara hidup dan menetapkan undang-undangnya. Setiap muslim mengetahui bahawa apa juga yang dibawa oleh al-Qur’an adalah syariah Allah dan risalah yang diwajibkan beramal dengannya dan berjalan menurut petunjuknya. Al-Qur’an banyak menceritakan tentang Ahl al-Bayt. Dalam buku ini. Anda dapat melihat bagaimana alQuran dan hadis memandang al-Quran.

  sumber buku : http://www.alhassanain.com/indonesian/