• Menyelami Samudra Doa
  Menyelami Samudra Doa
  2 (40%) 1 vote

  Menyelami Samudra Doa

  Doa adalah ‘bahasa resmi’ para abdi yang berserah rebah di hadapan Sang Pengampun. Doa adalah seni memancing iba Sang Pemberi Rezeki. Karenanya, setiap kata dalam doa mestilah indah, sarat makna dan menimbulkan getaran magnit, ruhani yang kuat. Penulis buku ini, telah berbaik hati dengan mengajak Anda menyelami samudra doa yang dilantunkan Nabi dan para Wali […]

 • Mengapa Kita di Ciptakan?
  Mengapa Kita di Ciptakan?
  3 (60%) 3 votes

  Mengapa Kita di Ciptakan?

  MENGAPA KITA DICIPTAKAN ( Dari Etika, Agama dan Mazhab Pemikiran Menuju Penyempurnaan Manusia ). Salah satu masalah fundamental yang harus diselesaikan oleh manusia adalah mencari tujuan hidupnya. Manusia selalu mengajukan beberapa pertanyaan seperti ‘untuk apa dia hidup’ serta ‘apakah yang semestinya menjadi tujuan hidupnya’. Dalam pandangan Islam, seseorang juga semestinya bertanya tentang ‘apakah tujuan dan […]

 • Si Bahlul
  Si Bahlul
  5 (100%) 2 votes

  Si Bahlul

  Bahlul lahir di Kufah, Irak. Nama aslinya adalah Wahab bin Amr. Ia sebenarnya adalah seorang yang saleh dan bijaksana. Ia berpura-pura gila agar selamat dari hukuman Khalifah Abbasiyah yang zalim. Namun demikian, rakyat tetap mengakui kebijaksanaan dan keistimewaannya yang luar biasa.Suatu hari, seorang pejabat istana berkata pada Bahlul, “Khalifah telah mengangkatmu menjadi amir dan pemimpin […]

 • Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar
  Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar
  5 (100%) 1 vote

  Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar

  Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar Buku ini, secara garis besar membahas hal-hal yang berkait dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan apa, untuk apa, oleh siapa dan atas dasar apa suatu pemerintahan Islam dibangun. Bukan hanya itu, buku ini juga membahas kaitan-kaitan antara doktrin Islam, seperti iman, ikhtiar dan wawasan Illahi dengan persoalan umat untuk perubahan sosial. […]

 • Kisah-Kisah Istikharah
  Kisah-Kisah Istikharah
  3 (60%) 2 votes

  Kisah-Kisah Istikharah

  Seseorang tak cukup memiliki `keberanian` untuk menjatuhkan pilihan, biasanya, diantara dua perkara sulit yang kedua-duanya dianggap tak prospektif. Aura Pesimis sering merundung seseorang sehingga perkara yang sebenarnya mudah, menjadi tampak sangat rumit. Suatu perkara yang semestinya dihindari oleh manusia yang percaya akan adanya Yang Mengatur rangkaian sebab akibat. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan seperti itu, sebuah […]

 • Aqidah 2, Kenabian
  Aqidah 2, Kenabian
  5 (100%) 1 vote

  Aqidah 2, Kenabian

  ada persoalan-persoalan mendasar yang wajib diketahui oleh setiap manusia berakal supaya ia dapat membina kehidupan insani yang sesuai dengan tuntutan akalnya. Persoalan-persoalan itu ialah: Siapakah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini? Bagaimana perjalanan hidup ini? Apakah tujuan akhir di balik kehidupan manusia? Dengan memperhatikan kebutuhan setiap manusia untuk mengetahui dan menempuh jalan kehidupan yang […]

 • Membangun Dialog Antar Peradaban
  Membangun Dialog Antar Peradaban
  5 (100%) 1 vote

  Membangun Dialog Antar Peradaban

  Salah-satu presiden Iran yang mempunyai ide brilian adalah Muhammad Khatami (1997-2005) yang menjabat sebelum Mahmoud Ahmadinejad. Di tengah konflik antar negara di dunia yang semakin memanas ia melontarkan gagasannya mengenai “Dialog Antar Peradaban” (al-hiwar baina hadharah). Gagasan ini mendinginkan situasi dunia yang tengah dilanda konflik dan kompetisi berkepanjangan. Gagasan “dialog antar peradaban” (The Dialogue Among […]

 • Filsafat Sejarah Islam Syiah
  Filsafat Sejarah Islam Syiah
  3 (60%) 1 vote

  Filsafat Sejarah Islam Syiah

  Mempelajari kemunculan ajaran Islam Syiah memang masih menjadi kontroversi publik, karena ada anggapan bahwa kegiatan politik menjadi salah satu asal kemunculan Syiah, meskipun jika ditelusuri fenomena ajaran Syiah kembali pada ere Kekhalifan Imam Ali dan keadaan politik serta sosial apa pun yang telah terbentuk dalam kemurungan peristiwa-peristiwa pada saat itu. Meskipun begitu, yang lainnya mengklaim […]

 • Menjawab Buku Mengenal dan Mewaspadai Syiah zip
  Menjawab Buku Mengenal dan Mewaspadai Syiah zip
  Rate this post

  Menjawab Buku Mengenal dan Mewaspadai Syiah zip

  Salah satu tujuan penggunaan implikatur adalah membujuk pendengar (pembaca) untuk percaya pada validitas klaim-klaim pembicara (penulis). Jadi, Implikatur ini bisa digunakan untuk membuat orang secara tidak sadar menerima begitu saja pendapat-pendapat yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Kalau anda sering mendengar politisi berkata, “Seorang presiden harus bertindak atas kepentingan negara bukan partainya”, ini adalah implikatur yang […]

 • Dasar Pemikiran Filsafat Islam Dalam Al-Qur’an
  Dasar Pemikiran Filsafat Islam Dalam Al-Qur’an
  4.5 (90%) 2 votes

  Dasar Pemikiran Filsafat Islam Dalam Al-Qur’an

  DASAR PEMIKIRAN FILSAFAT ISLAM. Merupakan salah satu naskah fundamental pengkajian filsafat Islam sebagai dasar yang sangat berguna bagi para pemula yang ingin mengetahui sumber asli pemikiran filsafat Islam Melalui kitab sucinya Al-Quran Al-Karim. buku ini merupakan karya bersama dua orang tokoh terkemuka dan ulama besar yang sangat ahli dalam study qur’ani yaitu Prof.DR. Bahesty dan […]