Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. post

  3. Balasan Guru dan Pelajaran Kedermawanan

  Balasan Guru dan Pelajaran Kedermawanan

  Rate this post
  description post specs comment

  Salah seorang sahabat Imam Husein as mengajarkan surat al-Fatihah kepada salah satu anak beliau. Anak Imam Husein as mendatangi beliau dan membacakan surat al-Fatihah kepada beliau.  Karena saking senangnya Imam Husein as bertanya kepada anaknya, “Wahai anakku! Siapakah yang mengajarkan surat al-Fatihah kepadamu?”

   

  Dia menjawab, “Abdurrahman Sulami.”

  Kemudian Imam Husein as mengundang Abdurrahman ke rumah beliau dan memberikan uang sebanyak seribu dinar dan beberapa hadiah kepadanya. Kerabat dan teman-teman Imam Husein as terheran-heran menyaksikan kedermawanan beliau.

  Kepada mereka Imam Husein as berkata, “Apa yang membuat kalian merasa heran? Ketika dunia berbuat baik dan dermawan kepada seseorang, maka ia harus berbuat baik dan dermawan kepada semua orang dengan perantara dunia itu, sebelum kesempatan baik meninggalkannya.”

  Kemudian beliau berkata, “Bila dunia berpihak pada seseorang, maka kedermawanan dan kebaikannya dari jalan yang benar dan rasional tidak akan membuatnya miskin. Bila dunia telah berpaling darinya, maka kekikiran juga tidak akan membuat hartanya kekal dan abadi