Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. 40 Hadis, Telaah atas Hadis-hadis Mistis dan Akhlak

  40 Hadis, Telaah atas Hadis-hadis Mistis dan Akhlak

  • Imam Khomeini
  • Musa Kazim
  • 1
  download

   Download

  40 Hadis, Telaah atas Hadis-hadis Mistis dan Akhlak
  5 (100%) 3 vote[s]
  description book specs comment

  40 hadis karya Imam Khomeini merupakan kumpulan hadis-hadis pilihan yang menitik beratkan pada pembahasan Ahlak seorang manusia dengan tiga dimensi berbeda, yaitu: akhlak manusia dengan Sang Pencipta, akhlak manusia dengan sesama manusia serta akhlak manusia dengan dirinya sendir.
  Suatu karya istimewa yang menuntun kita pada seuatu perjalanan spiritual keagamaan lewat hadi-hadis Rasulullah saw.

  • Imam Khomeini
  • Musa Kazim
  • 1
  • 979-433-328-X
  • Penerbit al Huda dan Mizan
  • 2009
  • Cetakan ke Dua
  • Jakarta