Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Adakah Syafaat dalam Islam?

  Adakah Syafaat dalam Islam?

  • Syaikh Ja'far Subhani
  • Afif Muhammad
  • 1
  download

   Download

  Adakah Syafaat dalam Islam?
  5 (100%) 1 vote[s]
  description book specs comment

  Para penentang konsep Syafaat menganggap bahwa konsep ini dapat menjerumuskan kita e dalam perbuatan syirik. Sedangkan para pendukungnya memperdebatkan apakah syafaat diberikan kepada pelaku dosa, ataukah justru diberikan untuk menambah kemuliaan orang yang memang shalih.
  Dalam buku ini, sang penulis tidak saja mengatasi perdebatan yang berlangsung sekitar masalah syafaat, tetapi lebih dari itu, beliau merinci satu per satu hal yang berhubungan dengan masalah syafaat. Syaikh Ja’far Subhani membahasnya lebih lengkap, mulai dari definisi, pendapat para ulama Islam tentang syafaat, ayat-ayat al Quran tentangnya, hingga menjabarkan jenis-jenis syafaat, mengupas keberatan penentangnya, hadis-hadis yang berkenaan dengan syafaat, dan bahkan ulasan tentang syafaat dalam sastra Arab.

  • Syaikh Ja'far Subhani
  • Afif Muhammad
  • 1
  • 978-602-8631-15-0
  • Pustaka Hidayah
  • 2011
  • Cetakan Pertama
  • Bandung