Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Akal Dalam Hadis Hadis Al Kafi

  Akal Dalam Hadis Hadis Al Kafi

  Akal Dalam Hadis Hadis Al Kafi
  3.9 (77.5%) 8 votes
  description book specs comment

  Al-Kāfi  adalah salah satu kitab hadis Syiah yang menjadi rujukan utama, paling penting dan paling muktabar di antara empat kitab standar dan primer umat Muslim Syiah yang dikenal dengan sebutan Kutub Arba’ah. Kitab ini ditulis oleh Tsiqat al-Islam Muhammad bin Ya’qub al-Kulaini (w. 329 H). Ia dari kalangan ulama ahli hadis pada kurun Ghaibat Sughra (masa kegaiban pertama Imam Mahdi Afs).

  Kitab ini merupakan rujukan utama dari kalangan ulama dan cendekiawan Muslim Syiah yang terdiri dari 3 bagian pembahasan, yaitu, Ushūl, Furū’ dan Raudhah. Hadis-hadis yang dikumpulkan didasarkan pada kandungannya yang tidak memiliki pertentangan dengan Al-Qur’an dan kesesuaiannya dengan ijma’.

  Al-Kulaini karena kedekatan masanya dengan Imam Maksum As dan sahabat-sahabatnya serta wakil Imam Zaman Afs yang empat, menjadikan riwayat-riwayat yang dituliskan dalam kitab ini, memiliki rantaian sanad perawi yang paling sedikit. Kehati-hatian dan perhatiannya yang besar dalam menerima nukilan hadis membuat sebagian orang berpendapat akan kesahihan semua riwayat yang terdapat dalam kitab ini.