Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Alquran dan Rahasia Angka

  Alquran dan Rahasia Angka

  Alquran dan Rahasia Angka

  • DR. Abu Zahra' An-Najdiy
  download

   Download

  Alquran dan Rahasia Angka
  2 (40%) 1 vote
  description book specs comment

  DAFTAR ISI

  KATA PENGANTAR

  BAB I : I’JAZ AL-QURAN

  1. Macam-macam I’jaz AI-Quran
  2. Para Penulis I’jaz Nudhum (Susunan Kata) Al-Quran
  3. “Tantangan” Allah di Awal Turunnya Al-Quran
  4. Apakah “Tantangan” Allah Dapat Menjadi Bukti Adanya I’jaz?
  5. Bentuk Lain I’jaz Al-Quran

  BAB II : AL-QURAN DAN RAHASIA ANGKA-ANGKA (I’JAZ ‘ADADI)

  1. Pandangan Kaum Salaf tentang Huruf-huruf Muqaththa’ah
  2. Pandangan Ulama Mutakhir tentang I’jaz Al-Quran
  3. Karunia Allah Yang Dianugerahkan Kepada Saya
  4. Tujuh Langit
  5. Bilangan Sujud
  6. Shalat Lima Waktu
  7. Shalat Fardhu dan Sunat
  8. Perintah Mendirikan Shalat
  9. Raka’at Shalat Fardhu
  10. Bilangan Rakaat Shalat di Perjalanan
  11. Wudhu dan Bilangan Basuhan
  12. Wudhu dan Bilangan Usapan (Masahat)
  13. Jumlah Khalifah Setelah Rasulullah saw.
  14. Ayat Keduabelas
  15. Duabelas Khalifah Rasul saw.
  16. Duabelas Washi
  17. Orang-Orang yang Bersaksi (AI-Asyhad)
  18. Ungkapan “Orang-orang yang Beruntung” (hum al­muflihun)
  19. Para Penghuni Surga
  20. Orang-Orang Pilihan (Al-Musthafun) Setelah Rasulul­lah saw.
  21. Para Imam Ma’shum
  22. Duabelas Khalifah dan Keluarga Muhammad saw.
  23. Bilangan Kata “Malik”
  24. “Amil (Pelaksana Pemerintahan)
  25. Duabelas Orang yang Diangkat (dl-Mujtabun )
  26. Bilangan Kata “AI-Abrar”
  27. Bilangan Kata “Syi’ah”
  28. Bintang-bintang Keluarga Muhammad Ada Duabelas
  29. Tujuh Puluh Dua Firqah yang Sesat
  30. Duabelas Orang Rahib
  31. Tujuh Puluh Orang Penguasa Sesat (Salathin Al­Jur)
  32. Ulul ‘Azmi Berjumlah Lima Orang Rasul
  33. Thawaf dan Sa’i
  34. Bilangan Kata “Kiblat”
  35. Mi’raj dan Jumlah Langit
  36. Laki-laki dan Wanita (Rajul dan Imra’ah)
  37. Rasul dan Shalat
  38. Daratan dan Lautan
  • DR. Abu Zahra' An-Najdiy