Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Aqidah Ja’fariah

  Aqidah Ja’fariah

  • Tim Peneliti Majma Ahlul Bayt
  • Majma Jahani Ahlul bayt
  • 1
  download

   Download

  Aqidah Ja’fariah
  Rate this post
  description book specs comment

  Mazhab Ja`fariyah Imamiyah adalah sekelompok besar dari kaum Muslimin di masa sekarang. Jumlah mereka diperkirakan sekitar seperempat jumlah umat Islam. Latar belakang sejarah mereka telah mengakar sejak permulaan Islam; yaitu di hari ketika Allah swt. menurunkan surat Al-Bayyinah:

  “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia.”

  Setelah turunnya ayat itu, Rasulullah saw. meletakkan tangannya di atas pundak Ali bin Abi Thalib a.s.—kejadian ini disaksikan oleh para sahabat—lalu bersabda: “Wahai Ali! Engkau dan para pengikutmu adalah sebaik-baik manusia.” (Tafsir Ath-Thabari, Jami`ul Bayan).

  Maka dari itu, kelompok—yang dinisbatkan kepada Imam Ja`far Ash-Shadiq a.s. karena mereka mengikuti fikihnya—ini terkenal dengan nama Syi`ah.

   

  • Tim Peneliti Majma Ahlul Bayt
  • Majma Jahani Ahlul bayt
  • 1