Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Berhaji Mengikuti Jalur para Nabi

  Berhaji Mengikuti Jalur para Nabi

  • O. Hashem
  • --
  • 1
  download

   Download

  Berhaji Mengikuti Jalur para Nabi
  2.7 (53.33%) 6 vote[s]
  description book specs comment

  Berhaji Mengikuti Jalur para Nabi: Kisah Perjalanan Haji Rasulullah Saw. Menurut Kitab-Kitab Sahih

  Rasululah Saw. bersama rombongan pada 24 Dzulqa’dah tahun 10 Hijriah, bertepatan dengan 21 Februari 622 M, waktu tergelincir matahari, berangkat menuju Makkah … Inilah kisah haji perpisahan (Haji Wada’) Rasulullah. Dalam perjalanan haji ini, Rasulullah mengikuti jalur yang dalam hadis sebagai Thariqul Anbiya (Jalur para Nabi). Bagaimana Rasulullah mempersiapkan naik haji? Dari mana miqat Rasulullah? Berapa jumlah rombongan haji yang dipimpin Rasulullah? Siapa saja para sahabat Nabi yang turut serta? Tempat-tempat apa saja yang dilalui dan dikunjungi Rasulullah? Bacaan doa yang bagaimana yang diajarkan Rasulullah? Bagaimana thawaf Rasulullah? Apa yang dilalukan Rasulullah saat bersentuhan dengan Hajarul Aswad? Masjid apa yang dishalati Rasulullah?  Apa yang dilantunkan Rasul saat tiba di Makkah? Peristiwa-Peristiwa spektakuler apa saja yang dialami Rasul saat berhaji? Bagaimana Rasulullah mengakhiri proses berhajinya? Apa yang dilakukan Rasul setelah menyelesaikan haji?
  • O. Hashem
  • --
  • 1
  • 9789794333853
  • mizan
  • 2008
  • Cetakan Pertama
  • Bandung