Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Doa (Tawassul, Kumail, Jausyan Kabir)

  Doa (Tawassul, Kumail, Jausyan Kabir)

  • unknown
  • 1
  • Al-Huda
  download

   Download

  Doa (Tawassul, Kumail, Jausyan Kabir)
  4.4 (88.57%) 7 vote[s]
  description book specs comment

  Doa Kumayl diajarkan Imam ali Menurut seorang alim besar, Sayyid Ibn Thawuus, dalam buku Iqbal, riwayat ini disampaikan Kumayl: Pada suatu hari, saya duduk di Masjid Basrah bersama Maulana Amirul Mukminin (Imam Ali) membicarakan hal Nisfu Syaban. Ketika ditanya tentang ayat Fiiha yufroqu kullu amrin hakimin QS 44:4), Imam Ali mengatakan ayat ini mengenai Nisfu Syaban; orang yang beribadat di malam itu, tidak tidur, dan membaca Doa Hidhir, akan diterima doanya oleh Alah SWT. Ketika Imam Ali pulang kerumahnya, dimalam itu, saya menyusul beliau. Melihat saya, imam bertanya, apakah keperluan anda kemari? Jawab saya, saya kemari untuk mendapatkan doa Hadhrat Hidir, Imam mempersilahkan saya duduk, seraya mengatakan: Ya Kumayl apabila anda menghafal doa ini dan membacanya setiap malam jumat cukuplah itu untuk melepaskan anda dari kejahatan, anda akan ditolong Allah diberi rizki, dan doa ini akan makbul. Ya Kumayl, lamanya persahabatan dan kekhidmatan anda, menyebabkan anda dikarunia nikmat dan kemuliaan untuk belajar (Doa Kumayl).Dalam Mafatihul Jinan, Muhaddits besar al-Qummi, yang dikutip dalam Mishbah-ul-Mutahajjid, disebutkan bahwa doa ini adalah doa terbaik, dan termasyur sebagai Doa Hadhart Hidr, dan bahwa Imam Ali mengatakan kepada Kumayl, salah seorang sahabat beliau, untuk membacanya dimalam Nisfu Syaban dan setiap malam Jumat. Dikatakan bahwa doa ini memperluas pintu rezeki dan melawan niat jahat musuh, dan meluputkan dari dosa.

  • unknown
  • 1
  • Al-Huda
  • 2004
  • cetakan kedua
  • Jakarta