Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Fiqih Alquran

  Fiqih Alquran

  • Muhammad Fakir Mibadi
  • 1
  • Nur Al-Huda
  download

   Download

  Fiqih Alquran
  4 (80%) 4 vote[s]
  description book specs comment

  Al-Quran merupakan sumber ilmu dan kajian islam yang paling kaya yang selain menjelaskan tentang akidah, akhlak, sejarah dan yang lainnya ia juga menjelaskan inti dan sumber asal syariat islam melalui ayat-ayatnya. Di antara pembahasan penting dalam khazanah keislaman yang memiliki akar di dua disiplin ilmu ilmu islam adalah kajian ayat ayat hukum atau yang sering kali diungkapkan dengan Fikih Al-Quran.
  Urgensi permasalahan ini semakin berlipat ganda ketika para pencari ilmu dari seluruh penjuru dunia datang dan menjadi tamu Republik Islam Iran dan hauzah ilmiah. Oleh karena itu buku ini memaparkan kajian al-Quran secara komparatif dengan membandingkan pendapat para mufasir dan fakih ahlulbait as dengan para mufasir dan dan fakih ahlusunah.
  Kompilasi yg ada dihadapan anda ini disusun dengan tema ayat Al-Ahkam Tathbiqi dengan mengkaji pasal thaharah (bersuci), salat, puasa, haji dan khumus. Dalam buku ini diupayakan mengambil dari sumber sumber tafsir dan fikih yang dapat diandalkan oleh kalangan imamiyah maupun ahlusunah baik dari kalangan ulama klasik maupun kalangan temporer.
  Semoga dengan adanya buku ini Fikih Al-Quran oleh Muhammad fakir, dapat menambah wawasan pembaca mengenai fikih yang ditafsirkan melalui Al-Quran karim.

  • Muhammad Fakir Mibadi
  • 1
  • Nur Al-Huda
  • 2014
  • Cetakan Pertama
  • Jakarta