Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Hakikat Wahyu dan Perjalanan Ruhani

  Hakikat Wahyu dan Perjalanan Ruhani

  Hakikat Wahyu dan Perjalanan Ruhani

  download

   Download

  Hakikat Wahyu dan Perjalanan Ruhani
  5 (100%) 1 vote
  description book specs comment

  Dalam makalah ini, kami mencoba untuk menganalisa hakikat wahyu menurut perspektif pengalaman keagamaan dan irfan. Pada bagian pertamanya -sebagai pendahuluan- kami akan
  mengetengahkan empat pandangan mengenai hakikat wahyu: 1. Psikologi, 2. Sosiologi, 3. Filsafat dan 4.
  Teologi. Kemudian, kami pun akan mengkaji dan mengkritisi pandangan yang mempresentasikan wahyu sebagai pengalaman keagamaan. Dalam menyanggah pandangan ini, kami akan memaparkan beberapa teori yang tidak dapat dibenarkan yang merupakan konsekuensi dari pandangan tersebut. Bagian kedua dari makalah ini, akan menyoroti pandangan para urafa’ akan hakikat wahyu, dimana menurut mereka wahyu adalah sebuah pengalaman, namun bukan pengalaman keagaman akan tetapi pengalaman uluhi yang istimewa yang berakar dari alam ‘uqul, maqam wâhidiyat dan shâdir awwal.