Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Islam dan Khilafah di Zaman Modern

  Islam dan Khilafah di Zaman Modern

  • Muhammad Dhiauddin Rayis
  • 1
  • Penerbit Lentera
  download

   Download

  Islam dan Khilafah di Zaman Modern
  Rate this post
  description book specs comment

  Islam dan Khilafah di Zaman Modern

  Sistem Khilafah Islamiyah dalam sejarah politik Islam pernah mengalami masa-masa keemasan. Namun, pasang-surut perjalanannya sejak pasca kenabian tak urung telah menimbulkan pro-kontra di kalangan politisi dan ulama Islam tentang harus dipertahankan atau tidaknya sistem ini.

  • Muhammad Dhiauddin Rayis
  • 1
  • Penerbit Lentera
  • 2002
  • Cetakan Pertama
  • Jakarta