Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Pemerintahan Akhir Zaman

  Pemerintahan Akhir Zaman

  • Najmuddin Thabasi
  • Purkon Hidayat
  • 978-964-529-421-0
  download

   Download

  Pemerintahan Akhir Zaman
  5 (100%) 1 vote[s]
  description book specs comment

   

  BAGIAN PERTAMA: DUNIA SEBELUM KEMUNCULAN IMAM MAHDI ― 23

  BAB 1: Pemerintahan ― 26

  Pemerintahan Zalim ― 27

  Aparat Pemerintahan yang Bejat ― 29

  Campur Tangan Perempuan dalam Pemerintahan ― 29

  Pemerintahan Anak Kecil ― 30

  Pemerintahan yang Goyah ― 31

  Penyenggaraan yang Lemah ― 32

  BAB 2: Corak Agama Dan Masyarakat ― 33

  Islam dan Kaum Muslimin ― 33

  Masjid ― 34

  Para Ulama ― 35

  Kemurtadan ― 36

  Jual Beli Agama ― 37

  BAB 3: Moralitas Akhir Zaman ― 38

  Dinginnya Perasaan Manusia ― 38

  Dekadensi Moral ― 39

  Perbuatan Asusila Merebak ― 41

  Mendambakan Sedikit Anak ― 42

  Keluarga tanpa Wali Meningkat ― 44

  BAB 4: Keamanan Di Akhir Zaman ― 46

  Kerusuhan Merajalela ― 46

  Jalan yang Tak Aman ― 47

  Kejahatan Terkeji ― 48

  Mengharap Kematian Segera ― 51

  Kaum Muslimin Banyak Ditawan ― 53

  Ditelan Bumi ― 54

  Meningkatnya Kematian Mendadak ― 54

  Putus Asa akan Keselamatan ― 55

  Tiada Tempat Berlindung dan Penolong ― 56

  Perang, Pertumpahan Darah dan Petaka ― 57

  BAB 5: Kesejahteraan Di Akhir Zaman ― 64

  Hujan Langka dan Turun Tidak Pada Musimnya ― 64

  Danau dan Sungai Kering ― 66

  Kelaparan, Kemiskinan dan Sepinya Perdagangan ― 66

  Para Wanita Ditukar Bahan Pangan ― 68

  BAB 6: Secercah Harapan ― 70

  Mukmin Sejati ― 71

  Peranan Ulama Syiah ― 71

  Peranan Qom di Akhir Zaman ― 73

  Qom: Tanah Suci Ahlul Bait ― 73

  Qom: Hujjah bagi yang Lain ― 75

  Pusat Penyebaran Kebudayaan Islam ― 76

  Garis Pemikiran Ulama Qom yang Dibenarkan Imam ― 77

  Para Prajurit Imam Mahdi af. ― 78

  Persia: Negeri Imam Zaman ― 79

  Pujian untuk Bangsa Iran ― 80

  Kaum yang Mempersiapkan Kemunculan Imam Mahdi af. ― 81

  BAGIAN KEDUA: Revolusi Global Imam Mahdi af. ― 85

  BAB 1: Kebangkitan Imam Mahdi ― 86

  Berita Kemunculan Imam Mahdi af. ― 88

  Bendera Kebangkitan ― 889

  Suka Cita Umat Manusia ― 90

  Lepas dari Belenggu Penindasan ― 92

  Peran Para Wanita dalam Revolusi Imam Mahdi af. ― 94

  Biografi Singkat Para Wanita Mulia ― 96

  Shiyanah ― 97

  Ummu Aiman ― 99

  Zubaidah ― 99

  Sumayyah, ibu Ammar Yasir ― 100

  Ummu Khalid ― 100

  Hababah Walbiyah ― 101

  Qanwa binti Rasyid ― 103

  Peranan Para Wanita di Zaman Nabi Saw ― 105

  BAB 2: Sang Pemimpin Kebangkitan ― 111

  Karakteristik Jasmani ― 111

  Usia dan Wajah ― 111

  Ciri-ciri Tubuh ― 114

  Kesempurnaan Akhlak ― 115

  Takut kepada Allah ― 115

  Kezuhudan ― 116

  Pakaian ― 117

  Senjata ― 119

  Memahami Wajah ― 119

  Keramat Imam Mahdi af. ― 121

  Burung yang Berbicara ― 123

  Makanan dan Minuman yang Keluar dari Tanah ― 124

  Melipat Bumi dan Tanpa Bayangan ― 125

  Kendaraan ― 125

  Zaman Lambat Berputar ― 126

  Kekuatan Takbir ― 127

  Melintasi Air ― 128

  Menyembuhkan Orang Sakit ― 129

  Tongkat Nabi Musa as. ― 129

  Seruan Awan ― 129

   

  BAB 3: Pasukan Imam Mahdi af. ― 131

  Pemimpin Pasukan ― 131

  Nabi Isa as. ― 131

  Syu’aib bin Shaleh ― 132

  Ismail putra Imam Shadiq as. dan Abdullah bin Syuraik ― 134

  Aqil dan Harits ― 134

  Jabir bin Khabur ― 135

  Mufadhal bin Umar ― 136

  Ashabul Kahfi ― 136

  Pasukan dari Berbagai Bangsa ― 136

  Bangsa Iran ― 137

  Qom ― 140

  Khurasan ― 141

  Thaleqan ― 141

  Bangsa Arab ― 142

  Pengikut dari Agama Lain ― 144

  Jabilqa dan Jabirsa ― 147

  Jumlah Pasukan ― 148

  Orang-orang Pilihan ― 149

  Pasukan Imam Mahdi af. ― 153

  Pengawal dan Penjaga ― 154

  Pertemuan Anggota Pasukan ― 154

  Syarat dan Ujian Anggota Pasukan ― 157

  Karateristik Pasukan Imam Mahdi af. ― 160

  Ibadah dan Ketakwaan ― 160

  Cinta dan Taat ― 161

  Pasukan Muda yang Tangguh ― 162

  Pasukan yang Disegani ― 165

  Pecinta Kesyahidan ― 165

  BAB 4: Api yang Berkobar ― 167

  Pahala para Pejuang dan Syuhada ― 167

  Perlengkapan Perang ― 169

  Memimpin Dunia Untuk Umat Manusia ― 171

  Pemberontakan yang Gagal ― 181

  Peperangan Berakhir ― 184

  BAB 5: Pertolongan Ghaib ― 187

  Rasa Takut Menjadi Senjata ― 188

  Para Malaikat dan Jin ― 189

  Para Malaikat Bumi ― 192

  Peti Nabi Musa as. ― 195

  BAB 6: Imam Mahdi Af. Dan Musuh ― 197

  Ketegasan Imam Menindak Musuh ― 198

  Peperangan dan Pertumpahan Darah ― 198

  Hukuman Mati dan Pengasingan ― 201

  Potong Tangan ― 202

  Menghadapi Beragam Kalangan ― 203

  Bangsa Arab ― 203

  Ahli Kitab ― 204

  Aliran Sesat ― 207

  Orang-orang yang Berlaga Suci ― 209

  Kaum Nashibi ― 211

  Kaum Munafik ― 212

  Setan ― 214

  BAB 7: Menghidupkan Sunah Nabi Saw. ― 215

  Hukum-hukum Baru ― 219

  Hukuman Mati Bagi Pezina dan Orang yang Tidak Membayar Zakat ― 219

  Hukum Warisan ― 220

  Hukuman Mati untuk Para Pembohong ― 220

  Hukum Jizyah Berakhir ― 221

  Membalas Pembunuh Imam Husain as ― 222

  Hukum Rahn dan Watsiqah ― 223

  Laba Perniagaan ― 223

  Membantu Saudara Seiman ― 224

  Hukum Qatai’ ― 224

  Hukum Kekayaan ― 225

  Reformasi Sosial dan Renovasi Masjid ― 225

  Merobohkan dan Meluruskan Arah Kiblat Masjid Kufah ― 225

  Merobohkan Masjid-Masjid yang Melintang di Jalan ― 226

  Menara-Menara Masjid Dirobohkan ― 227

  Mimbar dan Atap Masjid Dihancurkan ― 228

  Mengembalikan Masjidil Haram dan Masjid Nabi ― 228

  Peradilan ― 229

  Pemerintahan Adil ― 230

  Pendapat Almarhum Thabarsi ― 231

  BAGIAN KETIGA: PEMERINTAHAN ― 234

  BAB 1: Pemerintahan Sejati ― 235

  Pemerintahan yang Mempesona ― 239

  Pusat Pemerintahan ― 241

  Pejabat Pemerintahan Imam Mahdi af. ― 243

  Periode Pemerintahan ― 247

  BAB 2: Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Islam ― 251

  Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ― 253

  Budaya Islami Tersebar Luas ― 258

  Pengajaran Al-Qur’an dan Pengetahuan Islam ― 259

  Membangun Masjid ― 2600

  Perkembangan Spiritualitas dan Moral ― 261

  BAB 3: Keamanan dan Kedamaian ― 267

  Keamanan Publik ― 268

  Jalanan Aman ― 271

  Peradilan Terjamin ― 274

  BAB 4: Kesejahteraan Hidup ― 277

  Puncak Kemajuan Ekonomi dan kesejahteraan Sosial ― 278

  Distribusi Kekayaan ― 278

  Kemiskinan Lenyap dari Masyarakat ― 280

  Penganyom Kaum Papa, Pelindung Kaum Tertindas ― 283

  Kemakmuran Merata ― 284

  Pertanian ― 287

  Curah Hujan yang Lebat ― 288

  Hasil Panen Melimpah ― 289

  Perternakan Menyebar Luas ― 293

  Perniagaan ― 293

  BAB 5: Kesehatan dan Pengobatan ― 295

  Penyakit Wabah dan Meningkatnya Kematian Mendadak ― 296

  Kesehatan ― 298

  Pengobatan ― 300

  BAB 6: KESYAHIDAN IMAM MAHDI AF. ― 302

  Bagaimana Imam Mahdi af. Syahid ― 304

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Najmuddin Thabasi
  • Purkon Hidayat
  • 978-964-529-421-0
  • Majma Jahani Ahlul bayt
  • 2008
  • 1