Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Pengantar Ilmu-ilmu Islam

  Pengantar Ilmu-ilmu Islam

  • Murtadha Muthahhari
  • 1
  • 9789793249339
  download

   Download

  Pengantar Ilmu-ilmu Islam
  4.3 (85%) 8 votes
  description book specs comment

  Ilmu-ilmu Islam adalah, pertama, serangkaian ilmu yang membahas seputar agama Islam, pokok maupun cabangnya, sekaligus hal-hal yang menjadi pendahuluan bagi pokok dan cabang tersebut, ditambah serangkaian ilmu yang menjadi pendahuluan baginya. Kedua, ilmu-ilmu Islam juga mencakup disiplin-disiplin ilmu yang mempelajarinya termasuk dalam kewajiban agama, walau sekadar wajib kifayah.

  Buku ini berisi telaah yang inklusif tentang pokok-pokok berbagai cabang ilmu Islam dalam pengertiannya yang pertama. Karya Syahid Muthahhari ini merupakan sebaik-baik buku pengantar ilmu-ilmu Islam. Karya ini patut direkomendasikan sebagai teks utama bagi pengkaji studi Islam. Juga sangat bermanfaat bagi nonspesialis yang ingin mengetahui Islam.Syahid Murtadha Muthahhari, dalam memaparkan dan mengevaluasi beragam teori, bersikap objektif dan tidak berprasangka. Pemahaman Syahid Muthahhari yang sangat mendalam tentang ilmu-ilmu Islam, objektivitasnya, dan pemikirannya yang terbuka, membuat karyanya ini dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara buku-buku lain yang sejenis. Siapa pun yang hendak mengenal ilmu-ilmu Islam, hendak menyibak mutiara Islam yang cemerlang, wajib membaca buku ini.

  • Murtadha Muthahhari
  • 1
  • 9789793249339
  • Pustaka Zahra
  • 2003
  • Cetakan Pertama
  • Jakarta