Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Risalah Imam Ja’far kepada Para Sahabatnya

  Risalah Imam Ja’far kepada Para Sahabatnya

  • Imam Ja’far Shadiq a.s
  • unknown
  • 1
  download

   Download

  Risalah Imam Ja’far kepada Para Sahabatnya
  2 (40%) 1 vote[s]
  description book specs comment

  Risalah Imam Ja’far kepada Para Sahabatnya

  Imam Ja’far bin Muhammad Shadiq a.s adalah imam suci keenam dari Ahlulbait a.s yang telah di tetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai Khalifah-Khalifah sesudah beliau.

  Beliau lahir pada tahun 83 H. Sejak lahir, Imam Ja’far Shadiq a.s berada dalam asuhan Imam Baqir a.s, ayah beliau dan Imam Ali Zainal Abidin a.s, kakek beliau. Dari kedua manusia suci itulah beliau mempelajari ilmu-ilmu Syariat dan Pengetahuan Islam. Bersama ayah dan kakeknya yang suci, beliau telah menjalin keindahan cahaya wahyu yang bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Pebgetahuan wahyu dan himah yang beliau peroleh langsung dari penerima utamanya.

  Akademi Ahlulbait yang didirikan oleh para Imam suci, terutama Imam Muhammad Baqir a.s dan Imam Ja’far Shadiq a.s sangat istimewa karena pondasinya adalah risalah Muhammad SAW yang murni.

  Imam Ja’far Shadiq a.s menduduki posisi Imamah yang sah sesudah ayah-ayah mulia beliau. Pada masanya, beliau sangat dihormati dan dimuliakan karena ilmu dan pengetahuannya yang tinggi. Bahkan hingga pada masa kini para ulam tetap merujuk keilmuan mereka kepada beliau.

  Seluruh ulama dan kaum Muslim memandang Imam Ja’far Shadiq a.s sebagai keturunan Nabi dan Tokoh Ahlulbait yang telah Allah hilangkan dosa-dosa mereka dan Allah sucikan dengan sesuci-sucinya.

  Beliau adalah simbol perlawanan Ahlulbait terhadap kezaliman dan penindasan Bani Umayah dan Bani Abbasiyah. Para ulama juga melihatnya sebagai samudera ilmu dan pemimpin tiada tanding dari segi keilmuan dan pengetahuan. Para ulama juga menjadikan beliau sebagai guru dalam semua disiplin ilmu. Fakta ini dicatat oleh sejarah dan diketahui oleh orang-orang pada masa beliau.

  Imam Ja’far Shadiq a.s hidup pada masa pemerintahan Bani Umayah kurang lebih empat dekade. Selama itu pula beliau menjadi saksi atas kezaliman dan tindakan biadab yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap Ahlulbait Muhammad SAW dan umat Islam.

  Setelah revolusi Imam Husain a.s, para Imam Ahlulbait dicintai seluruh masyarakat Muslim. Inilah yang menyebabkan fraksi-fraksi Abbasiyah mel;akukan gerakan atas nama Ahlulbait dan mengklaim telah mendapatkan restu dari keluarga Muhammad SAW, putra-putra Fathimah Az-Zahra a.s.

  Imam Ja’far Shadiq a.s menarik diri dari konflik terbuka dan menghindari fitnah-fitnah yang dilancarkan Bani Abbasiyah yang gila kekuasaan setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayah yang sama-sama bertindak zalim, sewenang-wenang dan biadab. Inilah yang menyebabkan umat semakin membenci mereka.

  • Imam Ja’far Shadiq a.s
  • unknown
  • 1
  • unknown
  • unknown
  • unknown
  • unknown