Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Saqifah Bani Saidah, Awal Perselisihan Ummat Islam

  Saqifah Bani Saidah, Awal Perselisihan Ummat Islam

  • O. Hashem
  • 1
  • Yayasan Al-Muntazhar
  download

   Download

  Saqifah Bani Saidah, Awal Perselisihan Ummat Islam
  4.2 (84%) 5 vote[s]
  description book specs comment

  Saqifah Bani Saidah, Awal Perselisihan Ummat Islam

  Pembaiatan Abû Bakar sebagai khalîfah pertama di Saqîfah Banî Sâ’idah, adalah peristiwa yang berekor panjang. Abû Bakar dan Umar sendiri kemudian mengakuinya sebagai tindakan keliru yang dilakukan secara tergesa-gesa, faltah.

  Peristiwa ini telah menimbulkan perpecahan pertama dan terbesar yang kelanjutannya terasa sampai di zaman ini.Naskah-naskah sejarah tradisional, târikh an-naqlî, yang tertera dalam buku-buku sejarah lama, yang beredar dan tersebar luas, telah memungkinkan para ahli membuat rekonstruksi peristiwa besar itu.

  Penulis membuat rekonstruksi peristiwa Saqîfah berdasarkan pidato Umar bin Khaththâb dalam khotbah Jum’atnya yang terakhir. Khotbah ini didengar banyak orang dan dicatat oleh hampir seluruh penulis sejarah lama dengan isnâd yang lengkap dan melalui banyak jalur, sehingga pidato Umar ini diterima oleh semua ahli sebagai sumber yang patut dipercaya.

  Naskah tertua yang mencatat pidato Umar ini ialah as-Sîrah an-Nabawiyah, yakni riwayat hidup Nabî Muhammad saw. Karya Ibnu Ishâq, yang sampai kepada kita melalui “revisi” Ibnu Hisyâm. “Celah-celah” pidato Umar ini kemudian diisi dengan sumber lama lainnya, sehingga pembaca dapat mengikuti peristiwa itu dalam satu rangkaian yang terpadu.

  Bagi yang dapat membaca dalam bahasa Arab, tersedia banyak buku mengenai peristiwa itu, baik yang ditulis secara khusus, maupun yang terselip dalam rangkaian tulisan lain. Dua buku semacam itu adalah as-Saqîfah oleh Syaikh Muhammad Ridhâ al-Muzhaffar dan As-Saqîfah wa’l-Khilâfah oleh ‘Abdul Fattâh ‘Abdul Maqshûd

  • O. Hashem
  • 1
  • Yayasan Al-Muntazhar
  • 1994
  • Cetakan Ketiga
  • Jakarta