Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Sejarah Nabi Muhammad saw

  Sejarah Nabi Muhammad saw

  download

   Download

  Sejarah Nabi Muhammad saw
  4 (80%) 2 vote[s]
  description book specs comment

  Dalam kehidupan dunia ini, kita selalu memerlukan manusia-manusia teladan yang berakhlak agung dan mulia, sehingga dengan keteladanan mereka, kita dapat meniru akhlak luhur mereka. Para pemimpin agama dan para Imam Ahlul Bait as. merupakan manusia-manusia teladan bagi kita semua.
  Untuk itu, kami telah melakukan penelaahan perihal kehidupan mereka, dengan maksud untuk memperkenalkannya kepada adik-adik. Kami pun telah berusaha semaksimal mungkin guna menyusun buku-buku ihwal kehidupan mereka dengan bahasa yang sederhana, sehingga dapat dipahami dengan mudah.