Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Syiah Rasionalisme Dalam Islam

  Syiah Rasionalisme Dalam Islam

  • Prof. Dr. H. Abu Bakar Aceh
  • 1
  • CV. Ramadhani
  download

   Download

  Syiah Rasionalisme Dalam Islam
  3.7 (73%) 20 vote[s]
  description book specs comment

  Syiah Rasionalisme Dalam Islam

  Karya ini akan dapat menuntun para pembaca untuk mengetahui selok belok aliran Syiah dalam rangka komparatif studi dengan ahlus sunnah wal jamaah. Aliran Syiah bertebaran di seluruh dunia di Parsi, Iraq, Lubnan, Pakistan, India, Yaman, Afrika dan kini di Malaysia.

  Dengan adanya pemahaman yang luas tentang aliran-aliran dalam dunia Islam, kita akan dapat mencari titik-titik pendekatan menuju kepada ukhuwah Islamiyah yang erat secara mondial.

  Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat ke 10 menegaskan:

  “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”

  • Prof. Dr. H. Abu Bakar Aceh
  • 1
  • CV. Ramadhani
  • 1988
  • cetakan kelima
  • Jakarta