Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Terjemah Maulid Diba’ Bahasa Indonesia

  Terjemah Maulid Diba’ Bahasa Indonesia

  Terjemah Maulid Diba’ Bahasa Indonesia

  • Abdul Hakim
  download

   Download

  Terjemah Maulid Diba’ Bahasa Indonesia
  Rate this post
  description book specs comment

  Maulid Diba’ Satu karya mawlid yang masyhur dalam dunia Islam ialah mawlid yang dikarang oleh seorang ulama besar dan ahli hadits iaitu Imam Wajihuddin ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin ‘Umar bin ‘Ali bin Yusuf bin Ahmad bin ‘Umar ad- Diba`ie asy-Syaibani al-Yamani az- Zabidi asy-Syafi`i . Beliau dilahirkan pada 4 haribulan Muharram tahun 866H dan wafat hari
  Jumaat 12 Rajab tahun 944H. Beliau adalah seorang ulama hadits yang
  terkenal dan tiada tolok bandingnya pada masa hayatnya. Beliau mengajar kitab “Shohih” Imam al-Bukhari lebihdari 100 kali khatam. Beliau mencapai
  darjat Hafiz dalam ilmu hadits yaitu seorang yang menghafal 100,000 hadits dengan sanadnya. Setiap hari beliau akan mengajar hadits dari masjid ke masjid. Di antara guru-gurunya ialah Imam al-Hafiz as-Sakhawi, Imam Ibnu Ziyad, Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Imam al-Hafiz Tahir bin Husain al-Ahdal dan ramai lagi.

  Tag: ,
  • Abdul Hakim