Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. book

  3. Ulumul Quran

  Ulumul Quran

  Ulumul Quran

  download

   Download

  Rate this post
  description book specs comment

  Ulumul Quran adalah sebuah kompilasi pelbagai macam disiplin ilmu,sebagai pendahuluan atau pengantar untuk memahami Al-Quran, seperti ilmu akan turunnya Al-Quran, pengumpulan, qiroat, mu’jizatnya (di antaranya tidak dapatditahrif), nasikh dan mansukh, muhkan wa mutasyabihah, tafsir, tajwid dan lain sebagainya.