Rujukan Islam

 • features

 • ALL
  E-Books
  Articles

  date

  1. date
  2. title
  • Imam Baqir, Pemuka Cendikia
   Imam Baqir, Pemuka Cendikia
   Rate this post

   Imam Baqir, Pemuka Cendikia

   Imam Baqir, Pemuka CendikiaRate this post Tanggal satu Rajab diperingati sebagai hari kelahiran seorang manusia agung putra Imam Ali Zainal Abidin dan Sayidah Fatimah binti Imam Hassan. Muhammad namanya. Beliau dikenal dengan sebutan Baqir atau Baqirul Ulum, yang berarti pembuka lautan pengetahuan, dan penjelas rahasia ilmu. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad Saw bernama Jabir bin […]

  • Mahdiisme dalam Perspektif AhlulBayt as
   Mahdiisme dalam Perspektif AhlulBayt as
   1 (20%) 1 vote

   Mahdiisme dalam Perspektif AhlulBayt as

   Mahdiisme dalam Perspektif AhlulBayt as1 (20%) 1 vote Berpolemik dan berbeda pendapat merupakan tabiat manusia. Sebagai Sang Pencipta, Allah swt. menghen-daki fitrah itu tetap berjalan dalam koridor keimanan yang benar. Oleh karena itu, adanya sebuah tolok ukur yang menjadi rujukan semua pihak adalah satu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan lagi. Allah swt. telah menurunkan kitab […]

  • Imam Ja’far Sodiq as
   Imam Ja’far Sodiq as
   Rate this post

   Imam Ja’far Sodiq as

   Imam Ja’far Sodiq asRate this post Imam Ja’far Ash-Shadiq as. lahir pada 17 Rabiul Awal 80 H di Madinah Al-Munawwarah. Ayah beliau adalah Imam Muhammad Al-Baqir as. dan ibunya bernama Ummu Farrah, putri Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Bercerita tentang sang ibu, beliau menuturkan, ”Bundaku adalah wanita beriman, bertaqwa dan senantiasa berbuat baik, karena […]

  • Sejarah Singkat Imam Hasan Al-‘Askari
   Sejarah Singkat Imam Hasan Al-‘Askari
   Rate this post

   Sejarah Singkat Imam Hasan Al-‘Askari

   Sejarah Singkat Imam Hasan Al-‘AskariRate this post Hari Lahir Imam Hasan Al-‘Askari as adalah imam ke-11 dari 12 silsilah imam Ahlulbait. Beliau dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 232 Hijriah dan meninggal syahid di Samara tahun 260 H. Ayah beliau ialah Imam Ali Al-Hadi as, sedangkan ibu beliau bernama Susan. Beliau as menjadi imam (pemimpin […]

  • Sejarah Imam Ali Bin Husain Zainal Abidin as
   Sejarah Imam Ali Bin Husain Zainal Abidin as
   Rate this post

   Sejarah Imam Ali Bin Husain Zainal Abidin as

   Sejarah Imam Ali Bin Husain Zainal Abidin asRate this post Beliau adalah Imam Ali bin Husain, Imam ke-IV Ahlulbait dan kakeknya adalah Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as pengemban wasiat (washi) Rasululluh saw, orang pertama yang masuk Islam dan orang pertama yang mengimani risalah beliau. Kedudukan beliau terhadap Rasulullah adalah seperti kedudukan Harun […]

  • Imam Hadi as, Teguh diatas Kebenaran
   Imam Hadi as, Teguh diatas Kebenaran
   2 (40%) 1 vote

   Imam Hadi as, Teguh diatas Kebenaran

   Imam Hadi as, Teguh diatas Kebenaran2 (40%) 1 vote Imam Ali Al-Hadi as. senantiasa menjalani kehidupannya dengan zuhud dan ibadah kepada Allah swt. Di dalam sebuah kamar yang hanya dihiasai oleh selembar tikar kecil, beliau menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Qur’an dan merenungkan maknanya. Beliau menyambut orang-orang begitu ramah, berbelas kasih kepada orang-orang fakir, dan membantu […]

  • Teladan Abadi Imam Mahdi
   Teladan Abadi Imam Mahdi
   3.5 (70%) 2 votes

   Teladan Abadi Imam Mahdi

   Teladan Abadi Imam Mahdi3.5 (70%) 2 votes PERMASALAHAN Imam Mahdi al-Muntazhar afs yang telah disampaikan dalam Islam sebagai kabar gembira begitu juga dikabarkan oleh agama-agama terdahulu merupakan permasalahan kemanusiaan sebelum menjadi permasalahan keagamaan atau permasalahan dalam agama Islam. Sesungguhnya masalah tersebut merupakan ungkapan yang mendalam tentang keharusan terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Ajaran Ahlulbait memiliki […]

  • Muhammad Teladan Abadi
   Muhammad Teladan Abadi
   Rate this post

   Muhammad Teladan Abadi

   Muhammad Teladan AbadiRate this post Allah Swt telah menciptakan manusia dan membekalinya dengan akal dan iradah (kehendak). Dengan akal, manusia melihat dan menyingkap kebenaran dan membedakannya dari kebatilan. Dan dengan iradah, ia memilih sesuatu yang dipandangnya baik dan dapat mewujudkan tujuantujuannya. Allah menjadikan akal yang mampu membedakan (antara yang hak dan batil) sebagai hujah atas […]

  • IMAM ALI BIN ABI THALIB AS: Pemimpin Yang Adil
   IMAM ALI BIN ABI THALIB AS: Pemimpin Yang Adil
   3 (60%) 2 votes

   IMAM ALI BIN ABI THALIB AS: Pemimpin Yang Adil

   IMAM ALI BIN ABI THALIB AS: Pemimpin Yang Adil3 (60%) 2 votes Dalam kehidupan dunia ini, kita selalu memerlukan manusia-manusia teladan yang berakhlak agung dan mulia, sehingga dengan keteladanan mereka, kita dapat meniru akhlak luhur mereka. Para pemimpin agama dan para Imam Ahlul Bait as. merupakan manusia-manusia teladan bagi kita semua. Untuk itu, kami telah […]

  • Keindahan Kaum Abid, Zainal Abidin
   Keindahan Kaum Abid, Zainal Abidin
   Rate this post

   Keindahan Kaum Abid, Zainal Abidin

   Keindahan Kaum Abid, Zainal AbidinRate this post Pada masa pemerintahan khalifah kedua, Umar bin Khattab, kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri Persia (Iran). Atas kemenangan ini, lasykar Islam memboyong tawanan-tawanan perang ke Madinah Al-Munawwarah, termasuk di antara mereka putri Yazdijard, raja Kisra Persia . Tatkala kaum muslimin berkumpul di masjid, Khalifah Umar bermaksud menjual putri raja […]

  • Imam Hasan Asykari
   Imam Hasan Asykari
   Rate this post

   Imam Hasan Asykari

   Imam Hasan AsykariRate this post Imam Hasan Al-Askari as. adalah imam ke-11 dari 12 imam Ahlul Bait. Beliau dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 232 H. dan meninggal syahid di Samarra tahun 260 H. Ayah beliau ialah Imam Ali Al-Hadi as, sedangkan ibu beliau bernama Susan. Beliau as. menjadi Imam (pemimpin umat) pada usia 22 […]

  • Ideologi Pencerahan Imam Hadi as
   Ideologi Pencerahan Imam Hadi as
   Rate this post

   Ideologi Pencerahan Imam Hadi as

   Ideologi Pencerahan Imam Hadi asRate this post Hari ini tanggal 3 Rajab bertepatan dengan syahadahnya Imam Ali an-Naqi as yang dijuga dikenal dengan julukan Imam Hadi as yang berarti pemberi petunjuk. Tak diragukan lagi bahwa Ahlul Bait as adalah pewaris Wahyu dan perbendaharaan Ilmu Ilahi serta sumber makrifat dan hikmah. Oleh karena itu, para pecinta […]

  • Imam Ali Ar-Ridha as, Sosok Dermawan
   Imam Ali Ar-Ridha as, Sosok Dermawan
   Rate this post

   Imam Ali Ar-Ridha as, Sosok Dermawan

   Imam Ali Ar-Ridha as, Sosok DermawanRate this post Imam Ali Ar-Ridha as. lahir pada 11 Dzul-Qo’dah 148 H di Madinah. Ayah beliau adalah Imam Musa Al-Kazim as., dan ibunya seorang wanita mukmin nan saleh, bernama Najmah. Imam as. menghabiskan masa kanak-kanaknya di sisi sang ayah. Imam Musa as. berwasiat dan memberi isyarat kepada sahabat-sahabatnya mengenai […]

  • Jawadul Imam as
   Jawadul Imam as
   4 (80%) 1 vote

   Jawadul Imam as

   Jawadul Imam as4 (80%) 1 vote Pada hari kesepuluh bulan Rajab tahun 195 H, Imam Muhammad Al-Jawwad as. dilahirkan. Ayah beliau adalah Imam Ali Ar-Ridha as. Dan ibu beliau bernama Khaizran, berasal dari bangsa Maria Qibtiah, istri Rasulullah saw. Imam Muhammad as. memiliki banyak gelar. Gelar yang paling masyhur adalah At-Taqi dan Al-Jawwad. Saudari Imam […]

  • Sejarah Imam Ali as
   Sejarah Imam Ali as
   2.8 (55.56%) 27 votes

   Sejarah Imam Ali as

   Sejarah Imam Ali as2.8 (55.56%) 27 votes Berpolemik dan berbeda pendapat merupakan tabiat manusia. Sebagai Pencipta, Allah Swt menghendaki tabiat dan fitrah ini tetap berjalan dalam koridor keimanan yang benar. Oleh karena itu, adanya sebuah tolok-ukur yang menjadi rujukan semua pihak adalah satu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan lagi. Allah Swt telah menurunkan kitab pedoman […]

  • Biografi Imam Ali as (2); Kesan dan pengaruh kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib AS.
   Biografi Imam Ali as (2); Kesan dan pengaruh kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib AS.
   3 (60%) 2 votes

   Biografi Imam Ali as (2); Kesan dan pengaruh kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib AS.

   Biografi Imam Ali as (2); Kesan dan pengaruh kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib AS.3 (60%) 2 votes Kesan dan pengaruh kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib AS. Kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib AS. berbarengan dengan masa pergerakan wahyu hingga terputusnya wahyu sepeninggal Nabi. Ia memiliki posisi yang mulia di sisi Nabi. Posisi ini […]

  • Pengorbanan dan Amanah Imam Ali pada Rosul SaaW
   Rate this post

   Pengorbanan dan Amanah Imam Ali pada Rosul SaaW

   Pengorbanan dan Amanah Imam Ali pada Rosul SaaWRate this post Tepat pada saat orang-orang kafir Qureiys selesai mempersiapkan komplotan terror untuk membunuh Rasul Allah Saww Madinah telah siap menerima kedatangan beliau. Nabi Muhammad saaw meninggalkan kota Makkah secara diam-diam di tengah kegelapan malam. Beliau bersama Abu Bakar meninggalkan kampung halaman, keluarga tercinta dan sanak famili. […]

  • Imam Musa Kadzim
   Imam Musa Kadzim
   Rate this post

   Imam Musa Kadzim

   Imam Musa KadzimRate this post Imam Musa Al-Kazim as. lahir pada hari Ahad, bertepatan dengan 7 Safar tahun 120 H, di sebuah lembah bernama Abwa yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Ibunda beliau bernama Hamidah. Imam as. mencapai kedudukan Imamah pada usia 21 tahun. Abu Bashir menuturkan, “Kami bersama Imam Ja’far melakukan perjalanan ke […]

  • Janji Keadilan Se dunia, Al Mahdi
   Janji Keadilan Se dunia, Al Mahdi
   3 (60%) 1 vote

   Janji Keadilan Se dunia, Al Mahdi

   Janji Keadilan Se dunia, Al Mahdi3 (60%) 1 vote Imam Muhammad Al-Mahdi as. lahir pada 15 Sya’ban 255 H. Kelahiran beliau sungguh menghidupkan harapan di dalam jiwa-jiwa kaum tertindas di dunia. Ayah Imam as. adalah Imam Hasan Al-Askari as. dan ibunya bernama Nargis, seorang wanita suci keturunan salah satu Hawariyyun (sahabat setia) Nabi Isa as., […]

  • Biografi Imam Hasan Mujtaba as
   Biografi Imam Hasan Mujtaba as
   4 (80%) 1 vote

   Biografi Imam Hasan Mujtaba as

   Biografi Imam Hasan Mujtaba as4 (80%) 1 vote Rasulullah saw. sangat mencintai Hasan as. Beliau mengatakan, “Hasan bin Ali adalah putraku”. Dalam kesempatan yang lain beliau menyatakan, “Hasan adalah permata hatiku di dunia”. Sudah lama kaum muslimin menyaksikan Nabi saw. sering membawa Hasan as. di pundaknya dan beliau pernah berkata, “Semoga Allah swt. mendamaikan dua […]

  more