Rujukan Islam

 • features

 • Sejarah Imam Ali as
  Sejarah Imam Ali as
  3 (60%) 33 vote[s]

  Sejarah Imam Ali as

  Sejarah Imam Ali as3 (60%) 33 vote[s] Berpolemik dan berbeda pendapat merupakan tabiat manusia. Sebagai Pencipta, Allah Swt menghendaki tabiat dan fitrah ini tetap berjalan dalam koridor keimanan yang benar. Oleh karena itu, adanya sebuah tolok-ukur yang menjadi rujukan semua pihak adalah satu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan lagi. Allah Swt telah menurunkan kitab pedoman […]

 • Abstraksi Sejarah Imam Husain as
  Abstraksi Sejarah Imam Husain as
  3.7 (73.33%) 9 vote[s]

  Abstraksi Sejarah Imam Husain as

  Abstraksi Sejarah Imam Husain as3.7 (73.33%) 9 vote[s] Imam Abu Abdillah al-Husain, putra Ali bin Abu Thalib as, yang gugur sebagai syahid di Karbala adalah Imam ketiga dari rangkaian para Imam Ahlulbait setelah wafatnya Rasulullah saw. Pemimpin pemuda surga ini—seperti kesepakatan seluruh ahli hadis—adalah salah seorang dari dua pribadi yang darinya keturunan Rasulullah saw berlanjut. […]

 • Sejarah Imam Ali Bin Husain Zainal Abidin as
  Sejarah Imam Ali Bin Husain Zainal Abidin as
  3 (60%) 2 vote[s]

  Sejarah Imam Ali Bin Husain Zainal Abidin as

  Sejarah Imam Ali Bin Husain Zainal Abidin as3 (60%) 2 vote[s] Beliau adalah Imam Ali bin Husain, Imam ke-IV Ahlulbait dan kakeknya adalah Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as pengemban wasiat (washi) Rasululluh saw, orang pertama yang masuk Islam dan orang pertama yang mengimani risalah beliau. Kedudukan beliau terhadap Rasulullah adalah seperti kedudukan […]

 • Teladan Abadi Imam Mahdi
  Teladan Abadi Imam Mahdi
  3.6 (72%) 5 vote[s]

  Teladan Abadi Imam Mahdi

  Teladan Abadi Imam Mahdi3.6 (72%) 5 vote[s] PERMASALAHAN Imam Mahdi al-Muntazhar afs yang telah disampaikan dalam Islam sebagai kabar gembira begitu juga dikabarkan oleh agama-agama terdahulu merupakan permasalahan kemanusiaan sebelum menjadi permasalahan keagamaan atau permasalahan dalam agama Islam. Sesungguhnya masalah tersebut merupakan ungkapan yang mendalam tentang keharusan terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Ajaran Ahlulbait memiliki […]

 • Sirah Kebudayaan Imam Musa Kadzim as
  2.6 (52.26%) 31 vote[s]

  Sirah Kebudayaan Imam Musa Kadzim as

  Sirah Kebudayaan Imam Musa Kadzim as2.6 (52.26%) 31 vote[s] Imam Musa Kadzim as dijuluki dengan Abdus Saleh atau Hamba Saleh, karena kezuhudan dan ibadahnya. Beliau juga dijuluki Kadzim karena kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan masa, karena kadzim berarti orang yang meredam amarahnya. Imam Musa Kadzim as, gugur syahid pada tanggal 25 Rajab 183 Hijriah. […]

 • Mahdiisme dalam Perspektif AhlulBayt as
  Mahdiisme dalam Perspektif AhlulBayt as
  1 (20%) 1 vote[s]

  Mahdiisme dalam Perspektif AhlulBayt as

  Mahdiisme dalam Perspektif AhlulBayt as1 (20%) 1 vote[s] Berpolemik dan berbeda pendapat merupakan tabiat manusia. Sebagai Sang Pencipta, Allah swt. menghen-daki fitrah itu tetap berjalan dalam koridor keimanan yang benar. Oleh karena itu, adanya sebuah tolok ukur yang menjadi rujukan semua pihak adalah satu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan lagi. Allah swt. telah menurunkan kitab […]

 • Muhammad Teladan Abadi
  Muhammad Teladan Abadi
  4 (80%) 5 vote[s]

  Muhammad Teladan Abadi

  Muhammad Teladan Abadi4 (80%) 5 vote[s] Allah Swt telah menciptakan manusia dan membekalinya dengan akal dan iradah (kehendak). Dengan akal, manusia melihat dan menyingkap kebenaran dan membedakannya dari kebatilan. Dan dengan iradah, ia memilih sesuatu yang dipandangnya baik dan dapat mewujudkan tujuantujuannya. Allah menjadikan akal yang mampu membedakan (antara yang hak dan batil) sebagai hujah […]

 • Janji Keadilan Se dunia, Al Mahdi
  Janji Keadilan Se dunia, Al Mahdi
  4 (80%) 2 vote[s]

  Janji Keadilan Se dunia, Al Mahdi

  Janji Keadilan Se dunia, Al Mahdi4 (80%) 2 vote[s] Imam Muhammad Al-Mahdi as. lahir pada 15 Sya’ban 255 H. Kelahiran beliau sungguh menghidupkan harapan di dalam jiwa-jiwa kaum tertindas di dunia. Ayah Imam as. adalah Imam Hasan Al-Askari as. dan ibunya bernama Nargis, seorang wanita suci keturunan salah satu Hawariyyun (sahabat setia) Nabi Isa as., […]

 • Imam Hasan Asykari
  Imam Hasan Asykari
  5 (100%) 1 vote[s]

  Imam Hasan Asykari

  Imam Hasan Asykari5 (100%) 1 vote[s] Imam Hasan Al-Askari as. adalah imam ke-11 dari 12 imam Ahlul Bait. Beliau dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 232 H. dan meninggal syahid di Samarra tahun 260 H. Ayah beliau ialah Imam Ali Al-Hadi as, sedangkan ibu beliau bernama Susan. Beliau as. menjadi Imam (pemimpin umat) pada usia […]

 • Imam Hadi as, Teguh diatas Kebenaran
  Imam Hadi as, Teguh diatas Kebenaran
  2 (40%) 1 vote[s]

  Imam Hadi as, Teguh diatas Kebenaran

  Imam Hadi as, Teguh diatas Kebenaran2 (40%) 1 vote[s] Imam Ali Al-Hadi as. senantiasa menjalani kehidupannya dengan zuhud dan ibadah kepada Allah swt. Di dalam sebuah kamar yang hanya dihiasai oleh selembar tikar kecil, beliau menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Qur’an dan merenungkan maknanya. Beliau menyambut orang-orang begitu ramah, berbelas kasih kepada orang-orang fakir, dan membantu […]

 • Jawadul Imam as
  Jawadul Imam as
  4.5 (90%) 2 vote[s]

  Jawadul Imam as

  Jawadul Imam as4.5 (90%) 2 vote[s] Pada hari kesepuluh bulan Rajab tahun 195 H, Imam Muhammad Al-Jawwad as. dilahirkan. Ayah beliau adalah Imam Ali Ar-Ridha as. Dan ibu beliau bernama Khaizran, berasal dari bangsa Maria Qibtiah, istri Rasulullah saw. Imam Muhammad as. memiliki banyak gelar. Gelar yang paling masyhur adalah At-Taqi dan Al-Jawwad. Saudari Imam […]

 • Imam Ali Ar-Ridha as, Sosok Dermawan
  Imam Ali Ar-Ridha as, Sosok Dermawan
  5 (100%) 3 vote[s]

  Imam Ali Ar-Ridha as, Sosok Dermawan

  Imam Ali Ar-Ridha as, Sosok Dermawan5 (100%) 3 vote[s] Imam Ali Ar-Ridha as. lahir pada 11 Dzul-Qo’dah 148 H di Madinah. Ayah beliau adalah Imam Musa Al-Kazim as., dan ibunya seorang wanita mukmin nan saleh, bernama Najmah. Imam as. menghabiskan masa kanak-kanaknya di sisi sang ayah. Imam Musa as. berwasiat dan memberi isyarat kepada sahabat-sahabatnya […]

 • Imam Musa Kadzim
  Imam Musa Kadzim
  4.3 (86.67%) 3 vote[s]

  Imam Musa Kadzim

  Imam Musa Kadzim4.3 (86.67%) 3 vote[s] Imam Musa Al-Kazim as. lahir pada hari Ahad, bertepatan dengan 7 Safar tahun 120 H, di sebuah lembah bernama Abwa yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Ibunda beliau bernama Hamidah. Imam as. mencapai kedudukan Imamah pada usia 21 tahun. Abu Bashir menuturkan, “Kami bersama Imam Ja’far melakukan perjalanan […]

 • Imam Ja’far Sodiq as
  Imam Ja’far Sodiq as
  5 (100%) 2 vote[s]

  Imam Ja’far Sodiq as

  Imam Ja’far Sodiq as5 (100%) 2 vote[s] Imam Ja’far Ash-Shadiq as. lahir pada 17 Rabiul Awal 80 H di Madinah Al-Munawwarah. Ayah beliau adalah Imam Muhammad Al-Baqir as. dan ibunya bernama Ummu Farrah, putri Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Bercerita tentang sang ibu, beliau menuturkan, ”Bundaku adalah wanita beriman, bertaqwa dan senantiasa berbuat baik, […]

 • Penyingkap Rahasia Ilmu, Muhammad Baqir as
  Penyingkap Rahasia Ilmu, Muhammad Baqir as
  4.5 (90%) 2 vote[s]

  Penyingkap Rahasia Ilmu, Muhammad Baqir as

  Penyingkap Rahasia Ilmu, Muhammad Baqir as4.5 (90%) 2 vote[s] Seorang warga Syam, yang sebelumnya enggan hadir di majlis Imam Muhammad Al-Baqir as., berkata kepada beliau, “Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih aku benci daripadamu, kebencian padamu sungguh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Meski begitu, aku melihatmu begitu sopan, beradab serta bertutur-kata […]

 • Keindahan Kaum Abid, Zainal Abidin
  Keindahan Kaum Abid, Zainal Abidin
  5 (100%) 1 vote[s]

  Keindahan Kaum Abid, Zainal Abidin

  Keindahan Kaum Abid, Zainal Abidin5 (100%) 1 vote[s] Pada masa pemerintahan khalifah kedua, Umar bin Khattab, kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri Persia (Iran). Atas kemenangan ini, lasykar Islam memboyong tawanan-tawanan perang ke Madinah Al-Munawwarah, termasuk di antara mereka putri Yazdijard, raja Kisra Persia . Tatkala kaum muslimin berkumpul di masjid, Khalifah Umar bermaksud menjual putri […]

 • Ideologi Pencerahan Imam Hadi as
  Ideologi Pencerahan Imam Hadi as
  4 (80%) 4 vote[s]

  Ideologi Pencerahan Imam Hadi as

  Ideologi Pencerahan Imam Hadi as4 (80%) 4 vote[s] Hari ini tanggal 3 Rajab bertepatan dengan syahadahnya Imam Ali an-Naqi as yang dijuga dikenal dengan julukan Imam Hadi as yang berarti pemberi petunjuk. Tak diragukan lagi bahwa Ahlul Bait as adalah pewaris Wahyu dan perbendaharaan Ilmu Ilahi serta sumber makrifat dan hikmah. Oleh karena itu, para […]

 • Biografi Imam Husein
  Biografi Imam Husein
  4.5 (90%) 2 vote[s]

  Biografi Imam Husein

  Biografi Imam Husein4.5 (90%) 2 vote[s] Imam Husein as. dilahirkan pada 3 Sya’ban 4 Hijriah. Mendengar berita kelahirannya, Rasulullah saw. sangat gembira. Beliau bergegas pergi ke rumah putrinya, Fatimah as. untuk mengucapkan selamat atas kelahiran putranya itu. Rasulullah saw. membacakan adzan pada telinga kanannya dan iqamat pada telinga kirinya, kemudian menamai bayi mungil itu dengan […]

 • Biografi Imam Hasan Mujtaba as
  Biografi Imam Hasan Mujtaba as
  4.5 (90%) 2 vote[s]

  Biografi Imam Hasan Mujtaba as

  Biografi Imam Hasan Mujtaba as4.5 (90%) 2 vote[s] Rasulullah saw. sangat mencintai Hasan as. Beliau mengatakan, “Hasan bin Ali adalah putraku”. Dalam kesempatan yang lain beliau menyatakan, “Hasan adalah permata hatiku di dunia”. Sudah lama kaum muslimin menyaksikan Nabi saw. sering membawa Hasan as. di pundaknya dan beliau pernah berkata, “Semoga Allah swt. mendamaikan dua […]

 • Imam Baqir, Pemuka Cendikia
  Imam Baqir, Pemuka Cendikia
  5 (100%) 1 vote[s]

  Imam Baqir, Pemuka Cendikia

  Imam Baqir, Pemuka Cendikia5 (100%) 1 vote[s] Tanggal satu Rajab diperingati sebagai hari kelahiran seorang manusia agung putra Imam Ali Zainal Abidin dan Sayidah Fatimah binti Imam Hassan. Muhammad namanya. Beliau dikenal dengan sebutan Baqir atau Baqirul Ulum, yang berarti pembuka lautan pengetahuan, dan penjelas rahasia ilmu. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad Saw bernama Jabir […]

 • Page 1 of 212