Rujukan Islam

Languages
ALL
E-Books
Articles

date

 1. date
 2. title
 • Jihad Ilmu
  Rate this post

  Jihad Ilmu

  Rate this post Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Shalahuddin Ayyubi (Pangeran Saladin) mempersembahkan prestasi militer dengan menghancurkan Dinasti Fatimiah. Thariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia yang kemudian berbalik menjadi ladang pembantaian Muslim. Ja’far Shadiq tidak punya catatan ekspansi atas nama penyebaran Islam, tapi mempersembahakan dunia Islam selusin Begawan ‘mentereng’. Abu Hanifah, Malik bin […]

 • Hadis untuk Remaja Penuntut Ilmu dari Rasulullah hingga Keluarganya yang Mulia
  Rate this post

  Hadis untuk Remaja Penuntut Ilmu dari Rasulullah hingga Keluarganya yang Mulia

  Rate this post Nabi besar Muhammad saw bersabda: “Aku bersumpah demi Dia (Allah) yang jiwaku ada dalam genggaman-Nya, bahwa siapa saja yang datang bertandang ke pintu ilmu, maka Allah akan menulis (menetapkan) kan setiap langkah kakinya sebagai satu tahun ibadah baginya dan setiap langkah  kakinya Allah akan membangun sebuah kota di surga”.

 • 560 Hadis dari 14 Manusia Suci
  Rate this post

  560 Hadis dari 14 Manusia Suci

  Rate this post Mungkin anda telah mengetahui sejarah hidup 14 manusia suci yaitu Rasulullah saw, Fatimah az Zahra, Ali as dan 11 khalifah dari keturunnya sebagai pelanjut misi beliau (Ahlul Bayt). Tapi besarkemungkinan Anda belum mengetahui sumbangan-sumbangan mahal dari mereka. Tak kenal maka tak sayang. Dengan membaca buku ini, anda akan menemukan alasan kuat untuk […]

 • 40 Hadis, Telaah atas Hadis-hadis Mistis dan Akhlak
  Rate this post

  40 Hadis, Telaah atas Hadis-hadis Mistis dan Akhlak

  Rate this post 40 hadis karya Imam Khomeini merupakan kumpulan hadis-hadis pilihan yang menitik beratkan pada pembahasan Ahlak seorang manusia dengan tiga dimensi berbeda, yaitu: akhlak manusia dengan Sang Pencipta, akhlak manusia dengan sesama manusia serta akhlak manusia dengan dirinya sendir. Suatu karya istimewa yang menuntun kita pada seuatu perjalanan spiritual keagamaan lewat hadi-hadis Rasulullah […]

 • 21 Nasehat penghalus Budi
  Rate this post

  21 Nasehat penghalus Budi

  Rate this post Sebuah buku yang menyajikan serangkaian nasihat-nasihat penuh hikmah yang bersumber dari tutur kata para Nabi dan orang-orang soleh, membuat buku ini menjadi salah satu buku penting dalam membina diri kita untuk menjadi insan yang mulia yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan lebih peka terhadap permasalahan dunia maupun akhirat.

 • 22 Nasehat Abadi Penghalus Budi
  Rate this post

  22 Nasehat Abadi Penghalus Budi

  Rate this post Sebuah buku yang menyajikan serangkaian nasihat-nasihat penuh hikmah yang bersumber dari tutur kata para Nabi dan orang-orang soleh, membuat buku ini menjadi salah satu buku penting dalam membina diri kita untuk menjadi insan yang mulia yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan lebih peka terhadap permasalahan dunia maupun akhirat.

 • Analisa Fikih Akhlak Shalawat Terpenggal
  Analisa Fikih Akhlak Shalawat Terpenggal
  3.02 (60.36%) 56 votes

  Analisa Fikih Akhlak Shalawat Terpenggal

  Analisa Fikih Akhlak Shalawat Terpenggal 3.02 (60.36%) 56 votes Prakata Penerbit—11 Pengantar Penulis—13 BAB I: MAKNA SALAWAT NABI Makna Etimologis—19 Secara Terminologis—20 Salawat Allah—21 Salawat Malaikat—23 Salawat Orang Beriman—24 Salawat, Satu Kata Banyak Makna—25 Tafsir Ayat Tashliyah, Dua Noktah Penting—26 Pertama—26 Kedua—28 Keuntungan Salawat bagi Nabi Saw—29 Falsafah Salawat—32 BAB II: HADIS TATACARA SALAWAT: KAJIAN […]

 • Kumpulan Hadits Pendek Nabi Muhammad saw
  Kumpulan Hadits Pendek Nabi Muhammad saw
  1 (20%) 1 vote

  Kumpulan Hadits Pendek Nabi Muhammad saw

  Kumpulan Hadits Pendek Nabi Muhammad saw 1 (20%) 1 vote Berikut ini adalah Sabda-sabda Nabi saw, Ia bersabda: Sampaikan kepada yang lain bahwa tidak ada kata-kata dariku yang tersimpan, yang kalian ketahui secara pasti. Siapa pun yang menisbatkan doktrin atau ajaran kepadaku, dan itu tidak berasal dariku, maka ia akan pergi ke neraka. Pintu Firdaus […]

 • Analisa Hadis Tentang Islam atau Tidaknya Muawiyah
  Rate this post

  Analisa Hadis Tentang Islam atau Tidaknya Muawiyah

  Rate this post Imam Hasan bin Ali ra. Menegaskan Kemunafikan Mu’awiyah bin Abu Sufyân! Selain Imam Ali, Sayyidina Ammar, Sayyidina Abdullah bin Umar yang menegaskan kemunafikan Mu’awiyah dan bahwa ia adalah sia-sia Ahzâb (kelompok yang memerangi Nabi saw) dan sesungguhnya keimanan tidak pernah menyentuh jiwanya… islamnya hanya pura-pura demi merahasiakan rencana jahatnya memerangi Islam dari […]

 • Rate this post

  Hadis Seperti Apakah yang Dijadikan Standar untuk Dipakai dikalangan Syiah

  Rate this post Hadis Seperti Apakah yang Dijadikan Standar untuk Dipakai dikalangan Syiah   Hadis Seperti Apakah yang Dijadikan Stadar untuk Dipakai dikalangan Syiah Pada kesempatan ini mari kita lihat sebuah kitab penting Syiah yang mengupas standar pemilihan hadis yang dirawikan dan disimpan dalam karya-karya besar. Memang tidak semua hadis yang tertulis di kitab-kitab rujukan […]

 • Rate this post

  Perawi Yang Dikatakan “Syiah” Namun Diandalkan Oleh Suni

  Rate this post Perawi Yang Dikatakan “Syiah” Namun Diandalkan Oleh Suni   oleh Haydar Syarif Al-Husayni Titik pandang Syiah telah diikuti oleh banyak ulama Islam terdahulu yang dianggap benar dan dipercaya, dan riwayat mereka tentang hadis Nabi saww dijadikan dasar oleh ulama suni terkemuka   Daftar di bawah ini merupakan di antara ulama Syiah yang […]

 • Hadis-Hadis Fatimah Sa pdf
  Rate this post

  Hadis-Hadis Fatimah Sa pdf

  Rate this post Fatimah al-Zahra AH ()(ucapan Alaiha Salam sila rujuk misalnya dalam Sahih Bukhari, Juzuk 5, hadith 368, dan 546)adalah puteri kepada Rasulullah SAWA. Ibunya Khadijah iaitu isteri Rasulullah SAWA yang pertama dan amat dikasihinya. Tentang bondanya Khadijah, Rasulullah SAWA pernah bersabda yang bermaksud: “Empat wanita yang terbaik ialah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti […]

 • Pengantar Ilmu Hadis
  Rate this post

  Pengantar Ilmu Hadis

  Rate this post Hadits secara etimologi memiliki arti segala sesuatu yang baru dan ia memiliki dua fungsi bahasa, dimana diantaranya adalah: ucapan/perkataan dan kejadian. Dan secara terminology, ia bermakna bahwa “Hadits adalah ucapan atau perkataan, selain dari Al Qur’an, baik yang datang dari Allah SWT, para Ma’shum as, para sahabat dan para tabi’in dan juga […]

 • AMALI AL-SADUQ
  Rate this post

  AMALI AL-SADUQ

  Rate this post Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Segala puji bagi Allah s.w.t, selawat dan salam kepada Muhammad dan keluarganya yang suci serta para sahabatnya yang terpilih. Amma ba‘du. Buku Amali Al-Saduq atau sebutan ringkasnya Al- Amali, adalah karya Syeikh al-Jalil al-Aqdam Abu Ja‘far Muhammad bin Ali bin al-Husain Babuaih al-Qummi yang dikenali dengan Syeikh al-Saduq. Di […]

 • Devinisi Ilmu Dirayah
  5 (100%) 1 vote

  Devinisi Ilmu Dirayah

  Devinisi Ilmu Dirayah 5 (100%) 1 vote Devinisi Ilmu Dirayah   Ilmu rijal adalah sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengenalan ihwal para perawi dan sifat-sifat yang memiliki peran yang cukup urgen dalam menerima atau menolak para perawi hadits, seperti keimanan dan keadilan dan juga ilmu ini membahas tentang bagaimana tautsiq (kuat) dan jarh (cacat) […]

 • Rate this post

  Kajian Seputar Hadis-hadis Mahdawiat*

  Rate this post Prakata Keyakinan terhadap Mahdawiat termasuk di antara hal-hal yang disepakati dan pasti dalam sejarah dan teologi Islam. Seluruh kaum Muslimin, Syiah maupun Ahlussunnah mempercayai “Mahdi Mau’ud” (Mahdi yang dijanjikan). Dalam hal ini tidak terdapat keraguan dan kebimbangan. Titik pemisah antara dua mazhab Syi’ah dan Ahlu Sunnah dalam kasus “Mahdawiat” berada dalam kelahiran […]

 • Rate this post

  Hadith Dan Kedudukannya Dalam Madzhab Syiah

  Rate this post Sungguhpun banyak sekali kajian ilmiah telah dilakukan sejak abad ke-19 lagi, serta analisis-analisis dan penterjemahan-penterjemahan telah dibuat terhadap berbagai sumber keislaman, namun sejauh ini sangat sedikit sekali perhatian diberikan kepada himpunan sabda, khutbah, doa, ungkapan dan pengajaran keagamaan Syiah Imamiyyah. Memang benar, banyak dari kandungan himpunan hadith Syiah sama dengan kandungan dari […]

 • Mengenal Sejarah dan Kitab-kitab Hadits Syiah(1)
  2 (40%) 1 vote

  Mengenal Sejarah dan Kitab-kitab Hadits Syiah(1)

  Mengenal Sejarah dan Kitab-kitab Hadits Syiah(1) 2 (40%) 1 vote Pendahuluan Sunnah -yang  di sisi muslim Syiah bermakna perkataan, perbuatan dan penetapan Maksumin as- adalah sumber rujukan kedua untuk mengenal dan mempelajari agama Islam setelah al-Qur’an. Sunnah (sering juga disebut hadits) perannya sebagai penjelas dan pendamping al-Qur’an, sehingga menjadi sumber rujukan para fukaha dan ulama […]

more