Rujukan Islam

Languages
ALL
E-Books
Articles

date

 1. date
 2. title
 • Hadis-Hadis Fatimah Sa pdf
  Rate this post

  Hadis-Hadis Fatimah Sa pdf

  Rate this post Fatimah al-Zahra AH ()(ucapan Alaiha Salam sila rujuk misalnya dalam Sahih Bukhari, Juzuk 5, hadith 368, dan 546)adalah puteri kepada Rasulullah SAWA. Ibunya Khadijah iaitu isteri Rasulullah SAWA yang pertama dan amat dikasihinya. Tentang bondanya Khadijah, Rasulullah SAWA pernah bersabda yang bermaksud: “Empat wanita yang terbaik ialah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti […]

 • AMALI AL-SADUQ
  Rate this post

  AMALI AL-SADUQ

  Rate this post Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Segala puji bagi Allah s.w.t, selawat dan salam kepada Muhammad dan keluarganya yang suci serta para sahabatnya yang terpilih. Amma ba‘du. Buku Amali Al-Saduq atau sebutan ringkasnya Al- Amali, adalah karya Syeikh al-Jalil al-Aqdam Abu Ja‘far Muhammad bin Ali bin al-Husain Babuaih al-Qummi yang dikenali dengan Syeikh al-Saduq. Di […]

 • Rate this post

  Kajian Seputar Hadis-hadis Mahdawiat*

  Rate this post Prakata Keyakinan terhadap Mahdawiat termasuk di antara hal-hal yang disepakati dan pasti dalam sejarah dan teologi Islam. Seluruh kaum Muslimin, Syiah maupun Ahlussunnah mempercayai “Mahdi Mau’ud” (Mahdi yang dijanjikan). Dalam hal ini tidak terdapat keraguan dan kebimbangan. Titik pemisah antara dua mazhab Syi’ah dan Ahlu Sunnah dalam kasus “Mahdawiat” berada dalam kelahiran […]

 • Mengenal Sejarah dan Kitab-kitab Hadits Syiah(1)
  2 (40%) 1 vote

  Mengenal Sejarah dan Kitab-kitab Hadits Syiah(1)

  Mengenal Sejarah dan Kitab-kitab Hadits Syiah(1) 2 (40%) 1 vote Pendahuluan Sunnah -yang  di sisi muslim Syiah bermakna perkataan, perbuatan dan penetapan Maksumin as- adalah sumber rujukan kedua untuk mengenal dan mempelajari agama Islam setelah al-Qur’an. Sunnah (sering juga disebut hadits) perannya sebagai penjelas dan pendamping al-Qur’an, sehingga menjadi sumber rujukan para fukaha dan ulama […]

more