Rujukan Islam

 • features

 • SEJARAH HADIS
  SEJARAH HADIS
  3.6 (72.5%) 8 vote[s]

  SEJARAH HADIS

  SEJARAH HADIS3.6 (72.5%) 8 vote[s] SEJARAH HADIS – Dr. Majid Ma’arif Di dalam buku ini, penulis merekam sejarah perkembangan hadis dengan segala pernak perniknya yang muncul dari rahim Islam Sunnah dan Islam Syi’ah. Pembaca akan menemukan kekayaan khazanah pengetahuan Islam di bidang hadis.

 • Penulisan dan Penghimpunan Hadis: Kajian Historis
  Penulisan dan Penghimpunan Hadis: Kajian Historis
  4 (80%) 4 vote[s]

  Penulisan dan Penghimpunan Hadis: Kajian Historis

  Penulisan dan Penghimpunan Hadis: Kajian Historis4 (80%) 4 vote[s] Al-Hadith merupakan sumber hukum utama sesudah al-Qur’an. Keberadaan al-Hadith merupakan realitas nyata dari ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur’an. Hal ini karena tugas Rasul adalah sebagai pembawa risalah dan sekaligus menjelaskan apa yang terkandung dalam risalah yakni al-Qur’an. Sedangkan al-Hadith, hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan […]

 • Hadis-Hadis Fatimah Sa pdf
  Hadis-Hadis Fatimah Sa pdf
  4 (80%) 2 vote[s]

  Hadis-Hadis Fatimah Sa pdf

  Hadis-Hadis Fatimah Sa pdf4 (80%) 2 vote[s] Fatimah al-Zahra AH ()(ucapan Alaiha Salam sila rujuk misalnya dalam Sahih Bukhari, Juzuk 5, hadith 368, dan 546)adalah puteri kepada Rasulullah SAWA. Ibunya Khadijah iaitu isteri Rasulullah SAWA yang pertama dan amat dikasihinya. Tentang bondanya Khadijah, Rasulullah SAWA pernah bersabda yang bermaksud: “Empat wanita yang terbaik ialah Khadijah […]

 • AMALI AL-SADUQ
  AMALI AL-SADUQ
  5 (100%) 1 vote[s]

  AMALI AL-SADUQ

  AMALI AL-SADUQ5 (100%) 1 vote[s] Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Segala puji bagi Allah s.w.t, selawat dan salam kepada Muhammad dan keluarganya yang suci serta para sahabatnya yang terpilih. Amma ba‘du. Buku Amali Al-Saduq atau sebutan ringkasnya Al- Amali, adalah karya Syeikh al-Jalil al-Aqdam Abu Ja‘far Muhammad bin Ali bin al-Husain Babuaih al-Qummi yang dikenali dengan Syeikh […]

 • Kajian Seputar Hadis-hadis Mahdawiat*
  4 (80%) 1 vote[s]

  Kajian Seputar Hadis-hadis Mahdawiat*

  Kajian Seputar Hadis-hadis Mahdawiat*4 (80%) 1 vote[s] Prakata Keyakinan terhadap Mahdawiat termasuk di antara hal-hal yang disepakati dan pasti dalam sejarah dan teologi Islam. Seluruh kaum Muslimin, Syiah maupun Ahlussunnah mempercayai “Mahdi Mau’ud” (Mahdi yang dijanjikan). Dalam hal ini tidak terdapat keraguan dan kebimbangan. Titik pemisah antara dua mazhab Syi’ah dan Ahlu Sunnah dalam kasus […]

 • Mengenal Sejarah dan Kitab-kitab Hadits Syiah(1)
  2.5 (50%) 2 vote[s]

  Mengenal Sejarah dan Kitab-kitab Hadits Syiah(1)

  Mengenal Sejarah dan Kitab-kitab Hadits Syiah(1)2.5 (50%) 2 vote[s] Pendahuluan Sunnah -yang  di sisi muslim Syiah bermakna perkataan, perbuatan dan penetapan Maksumin as- adalah sumber rujukan kedua untuk mengenal dan mempelajari agama Islam setelah al-Qur’an. Sunnah (sering juga disebut hadits) perannya sebagai penjelas dan pendamping al-Qur’an, sehingga menjadi sumber rujukan para fukaha dan ulama untuk […]