Rujukan Islam

 • features

 • Beginilah wudhu sang Nabi
  Beginilah wudhu sang Nabi
  4 (80%) 3 votes

  Beginilah wudhu sang Nabi

  Beginilah wudhu sang Nabi4 (80%) 3 votes Sebenarnya, buku kecil bersahaja yang ada di hadapan Anda ini, adalah sebuah rangkaian “pembahasan seputar wudhu Nabi (Saw)” serta ringkasan dari pembahasan sangat luas dari sudut pandang sejarah yang disampaikan penulisnya, Ustadz Ali al-Syahristani. Dan (buku kecil ini) juga membahas tentang misteri di balik terjadinya perselisihan di antara […]

 • Super Salat
  Super Salat
  3 (60%) 2 votes

  Super Salat

  Super Salat3 (60%) 2 votes Buku “Supersalat”: Fikih 5 salat fardu dalam 3 waktu ini ditulis untuk memberi solusi kepada mereka yang sering terkendala dalam hal boleh tidaknya menjamak salat. melalui metode takhrij hadis, pembaca dapat menyimpulkan bahwa Islam ternya sangat fleksibel dan progresif dalam menjawab kebutuhan umatnya.  

 • Stop Bergunjing
  Stop Bergunjing
  2.3 (46.67%) 3 votes

  Stop Bergunjing

  Stop Bergunjing2.3 (46.67%) 3 votes Salah satu misi pengutusan para nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia. Maka itu, tak heran apabila kita menemukan begitu banyak hadis dan riwayat Nabi saw yang memuat masalah-masalah akhlak. Para ulama akhlak, baik yang klasik maupun yang kontemporer, telah mengupas persoalan akhlak. Barangkali pembaca masih ingat karya monumental Imam […]

 • Soal Jawab Fikih Kontemporer
  Soal Jawab Fikih Kontemporer
  4.3 (86.67%) 3 votes

  Soal Jawab Fikih Kontemporer

  Soal Jawab Fikih Kontemporer4.3 (86.67%) 3 votes Soal – Jawab Fikih Kontemporer – Masalah Seks, Keluarga, Niaga, Politik, Negara, dan lain-lain Para Ulama harus dekat dengan orang – orang Universitas, sebab jika mereka meninggalkan para akademisi, dalam waktu yang singkat Agama Islam akan menjadi barang yang kuno dan ditinggalkan orang. Kita akan berbicara seperti bicaranya […]

 • Shalat Dalam Mazhab Ahlulbait
  Shalat Dalam Mazhab Ahlulbait
  3 (60%) 3 votes

  Shalat Dalam Mazhab Ahlulbait

  Shalat Dalam Mazhab Ahlulbait3 (60%) 3 votes Shalat Dalam Mazhab Ahlulbait. kajian ilmiah berdasarkan al-Qur’an, hadits dan fatwa. Dilandasi dengan dalil-dalil naqli (nash) dan dalil-dalil aqli (logika), menjadikan buku ini dapat menambah khazanah ilmu kita. Buku ini juga berusaha menjawab beberapa polemik di masyarakat seputar permasalahan salat dan yang berkaitan dengannya.

 • Salat Nabi SAW Menurut Ahlulbait
  Salat Nabi SAW Menurut Ahlulbait
  1 (20%) 2 votes

  Salat Nabi SAW Menurut Ahlulbait

  Salat Nabi SAW Menurut Ahlulbait1 (20%) 2 votes Sebagaimana yang telah ditetapkan, salat merupakan salah satu esensi penghambaan di hadapan Sang Pencipta, dengan tanpa mengindahkan berat atau ringannya ketetapan tersebut. Sejauh ini, berbagai mazhab telah menawarkan tata cara salat yang berbeda-beda,dan buku ini mengenalkan tata cara salat menurut Ahlulbait Nabi saw. Dilandasi dengan dalil-dalil naqli […]

 • Puasa dan Zakat fitrah
  Puasa dan Zakat fitrah
  4 (80%) 2 votes

  Puasa dan Zakat fitrah

  Puasa dan Zakat fitrah4 (80%) 2 votes Puasa dan Zakat Fitrah Buku ini merupakan kumpulan fatwa dari Imam Khomeini-Qudissa sirruh- dan Imam ‘Ali Khamenei tentang masalah puasa dan zakat fitrah. Insya Allah buku ini akan memberikan tuntunan fiqih praktis sehingga memudahkan kaum Muslimin dalam berpuasa dan berzakat fitrah.

 • Perlukah Jihad? Meluruskan Salah Paham Tentang Jihad dan Terorisme
  Perlukah Jihad? Meluruskan Salah Paham Tentang Jihad dan Terorisme
  5 (100%) 1 vote

  Perlukah Jihad? Meluruskan Salah Paham Tentang Jihad dan Terorisme

  Perlukah Jihad? Meluruskan Salah Paham Tentang Jihad dan Terorisme5 (100%) 1 vote  Perlukah Jihad? Meluruskan Salah Paham Tentang Jihad dan Terorisme Tiba-tiba sebuah Negara diserang penduduknya dibunuh dan rumah-rumahnya dibombardir. Apa yang mesti dilakukan? Mengajak agresor yang berlumuran darah untuk berdamai agar tidak dianggap anti perdamaian, ataukah menjawabnya demi harga diri dan keadilan ? Seberapa […]

 • Pengantar Ilmu-ilmu Islam
  Pengantar Ilmu-ilmu Islam
  4.3 (85%) 8 votes

  Pengantar Ilmu-ilmu Islam

  Pengantar Ilmu-ilmu Islam4.3 (85%) 8 votes Ilmu-ilmu Islam adalah, pertama, serangkaian ilmu yang membahas seputar agama Islam, pokok maupun cabangnya, sekaligus hal-hal yang menjadi pendahuluan bagi pokok dan cabang tersebut, ditambah serangkaian ilmu yang menjadi pendahuluan baginya. Kedua, ilmu-ilmu Islam juga mencakup disiplin-disiplin ilmu yang mempelajarinya termasuk dalam kewajiban agama, walau sekadar wajib kifayah. Buku […]

 • Panggilan Islam Memahami Agama Kebenaran
  Panggilan Islam Memahami Agama Kebenaran
  5 (100%) 1 vote

  Panggilan Islam Memahami Agama Kebenaran

  Panggilan Islam Memahami Agama Kebenaran5 (100%) 1 vote Panggilan Islam Memahami Agama Kebenaran Islam berarti ‘ketaatan atau penyerahan kehendak manusia kepada kehendak Allah’. Umat manusia secara alamiah tunduk kepada Allah; naluri ini dilahirkan bersama manusia pada hari ketika manusia diciptakan. Pada kenyataannya seluruh alam raya ini, bintang-bintang, planet, dan samudra, tunduk kepada kehendak Allah dengan […]

 • Nikah Mut’ah Halal Atau Haram?
  Nikah Mut’ah Halal Atau Haram?
  3.6 (72%) 5 votes

  Nikah Mut’ah Halal Atau Haram?

  Nikah Mut’ah Halal Atau Haram?3.6 (72%) 5 votes Allah berfirman, “…Maka istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahar (mas kawin) dengan sempurna…” (Q.S. An-Nisa: 24) Al-Qurthubi, Al-Syaukani dan orang-orang yang sependapat dengan mereka mengatakan bahwa hampir semua ulama menafsirkan ayat tersebut dengan nikah mut’ah yang sudah ditetapkan sejak permulaan […]

 • Nikah Mut’ah Dalam Islam : Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab
  Nikah Mut’ah Dalam Islam : Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab
  Rate this post

  Nikah Mut’ah Dalam Islam : Kajian Ilmiah Dari Berbagai Mazhab

  Nikah Mut’ah Dalam Islam : Kajian Ilmiah Dari Berbagai MazhabRate this post Sudah menjadi kesepakatan segenap kaum muslimin bahwa nikah mut’ah pernah ada pada zaman Rasul sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab standar Sunni maupun Syiah. Disebutkan bahwa Rasul (saww) pernah membolehkan pernikahan jenis tersebut, akan tetapi lantas terjadi perbedaan pendapat diantara para pengikut Islam adakah […]

 • Minhaj Kebenaran dan Pendedahanya
  Minhaj Kebenaran dan Pendedahanya
  5 (100%) 1 vote

  Minhaj Kebenaran dan Pendedahanya

  Minhaj Kebenaran dan Pendedahanya5 (100%) 1 vote Minhaj Kebenaran dan Pendedahanya Al Zamakhsyari berkata: “Jika aku ditanya tentang mazhabku, aku tidak akan menjawabnya. Jika aku berkata: Aku seorang Hanafi, mereka akan berkata: meminum arak adalah halal bagiku. Jika aku berkata: Aku seorang Maliki, mereka akan berkata: memakan daging anjing adalah halal bagiku.      

 • Menjamak Salat Tanpa Halangan
  Menjamak Salat Tanpa Halangan
  5 (100%) 2 votes

  Menjamak Salat Tanpa Halangan

  Menjamak Salat Tanpa Halangan5 (100%) 2 votes Menjamak Shalat Tanpa Halangan: Boleh atau Tidak? Isi buku ini oleh penulisnya, Alwi Husein, Lc., adalah untuk menghilangkan keragu-raguan dan rasa waswas dalam menjamak shalat dengan menyampaikan alasan-alasan berdasar pada ajaran Rasulullah Saw. Dalil-dalil dan argumentasi yang digunakan akan mengajak pembaca untuk berpikir secara analitis dan objektif. Untuk […]

 • Mengapa Sebaiknya Kita Sujud di Atas Tanah?
  Mengapa Sebaiknya Kita Sujud di Atas Tanah?
  4.5 (90%) 2 votes

  Mengapa Sebaiknya Kita Sujud di Atas Tanah?

  Mengapa Sebaiknya Kita Sujud di Atas Tanah?4.5 (90%) 2 votes badah Salat merupakan ritual penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Pencipta . Allah SWT. Dan melalui penghambaan kepada-nya. maka manusia akan dapat mengenali-nya. Bentuk penghambaan yang paling indah untuk menumbuhkan kesadaran akan kecilnya diri kita sebagai manusia dan betapa Agungnya Allah SWT. adalah tatkala kita bersujud […]

 • Maka Berpuasalah
  Maka Berpuasalah
  5 (100%) 1 vote

  Maka Berpuasalah

  Maka Berpuasalah5 (100%) 1 vote Maka Berpuasalah! Puasa adalah ekspresi penghambaan yang memiliki dimensi ritual dn sosial sekaligus, karena di dalamnya terdapat anjuran bersedekah, shalat shalat sunnah, tadrus, shalat id, zzakat fitrah, dan sebagainya.  

 • Lebih Jelas Tentang Mut’ah
  Lebih Jelas Tentang Mut’ah
  5 (100%) 1 vote

  Lebih Jelas Tentang Mut’ah

  Lebih Jelas Tentang Mut’ah5 (100%) 1 vote Syaikh al akbar ibn al arabi, seorang sufi Sunni termasyhur, menyebut mut’ah sebagai salah satu hukum paling luar biasa dalam hukum Islam.Salah satu point kontroversi soal nikah Mut’ah antara Sunni – Syi’ah, lalu bagaimanakah sesungguhnya duduk perkaranya hingga terjadi penafsiran yang berbeda? dalam buku ini, penulis menghadirkan seluruh […]

 • Hukum Waris Menurut Imam Ja’Far Shadiq
  Hukum Waris Menurut Imam Ja’Far Shadiq
  5 (100%) 1 vote

  Hukum Waris Menurut Imam Ja’Far Shadiq

  Hukum Waris Menurut Imam Ja’Far Shadiq5 (100%) 1 vote Dalam persoalan hukum waris, Imam Ja‘far Shadiq cukup brilian, sangat rasional …  Buku ini sangat memperkaya Khazanah Pemikiran kita dalam masalah Fiqih, dan bisa jadi akan menjadi pilihan anda saat memasuki belantara yurisprudensi Islam yang penuh liku dan pertentangan.

 • Hukum Perjudian dalam Islam
  Hukum Perjudian dalam Islam
  3.5 (70%) 2 votes

  Hukum Perjudian dalam Islam

  Hukum Perjudian dalam Islam3.5 (70%) 2 votes Judi dalam hukum syar’i disebut maysir dan qimar adalah “transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa”. Hai orang–orang yang beriman sesungguhnya arak,judi,berhala dan mengundi nasib […]

 • Hijab – Citra Wanita Terhormat
  Hijab – Citra Wanita Terhormat
  4 (80%) 3 votes

  Hijab – Citra Wanita Terhormat

  Hijab – Citra Wanita Terhormat4 (80%) 3 votes Mengenakan hijab merupakan suatu kewajiban umum atas wanita Muslimah yang harus dilaksanakan sejak masa baligh hingga masa tua. Bukanlah maksud Islam untuk memenjarakan kaum wanita. Kewajiban untuk menutup aurat yang telah ditetapkan dalam Islam bagi kaum wanita, jangan diartikan sebagi suatu bentuk pengekangan terhadap kaum wanita. Seorang […]

 • Page 1 of 41234