Rujukan Islam

 • features

 • Mengenal Syiah
  Mengenal Syiah
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mengenal Syiah

  Mengenal Syiah5 (100%) 1 vote[s] Syiah adalah sebuah mazhab dalam Islam yang selama ini lebih banyak disalah-mengerti ketimbang dimengerti. Banyak tuduhan miring kerap dialamatkan kepada golongan yang mengaku mencintai Rasulullah saw dan keluarga (Ahlul Bait) beliau ini. Benar atau tidak tuduhan tersebut kemudian menjadi tidak penting lagi bagi sebagian kalangan; mazhab yang satu ini harus […]

 • Mengenal Lebih Jauh Ahlulbait
  Mengenal Lebih Jauh Ahlulbait
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mengenal Lebih Jauh Ahlulbait

  Mengenal Lebih Jauh Ahlulbait5 (100%) 1 vote[s] Rasulullah saw bersabda, “ Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara: Kitabullah dan ‘Itrahku, Ahlulbaitku, jika kalian berpegang terguh kepada keduanya, tidak akan sesat selamanya setelah (sepeninggal)ku, keduanya tidak akan berpisah sampai berjumpa denganku di telaga al-Haudh.” Demikianlah 14 abad yang silam Nabi saw telah meninggalkan kita sebagai […]

 • Mengapa Aku Memilih Ahlulbait as
  Mengapa Aku Memilih Ahlulbait as
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mengapa Aku Memilih Ahlulbait as

  Mengapa Aku Memilih Ahlulbait as5 (100%) 1 vote[s] Sejarah Ringkas Hidupku Aku dilahirkan pada tahun 1344H/1894M di kampung Unsu di Wilayah Antakiyah. Sebuah kampung yang cantik, udaranya nyaman dipenuhi oleh bermacam-macam tumbuhan seperti zaitun, anggur dan lain-lain. Di sana terdapat seorang Syaikh yang mengajar membaca dan menulis al-Qur’an kepada kanak-kanak. Bapaku meletakkanku di sisinya supaya […]

 • Mazhab Wahabi: Monopoli Kebenaran & Keimanan ala Wahabi
  Mazhab Wahabi: Monopoli Kebenaran & Keimanan ala Wahabi
  4.3 (85%) 4 vote[s]

  Mazhab Wahabi: Monopoli Kebenaran & Keimanan ala Wahabi

  Mazhab Wahabi: Monopoli Kebenaran & Keimanan ala Wahabi4.3 (85%) 4 vote[s] Di negri kita bahkan hamper di seluruh dunia islam, ada sebuah fenomena menarik tentang mazhab wahabi, berawal dari dakwah tauhid yang diajarkan oleh syekh Muhammad bin abdul wahab at-tamimi yang lahir pada tahun 1111 H dan wafat tahun 1206 H. Banyak ulama yang mengecam […]

 • Mazhab Syiah: Kajian Al-Quran dan Sunnah
  Mazhab Syiah: Kajian Al-Quran dan Sunnah
  4.5 (90%) 2 vote[s]

  Mazhab Syiah: Kajian Al-Quran dan Sunnah

  Mazhab Syiah: Kajian Al-Quran dan Sunnah4.5 (90%) 2 vote[s] Buku karya Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi ini adalah merupakan rekaman dari sebuah diskusi yang terjadi di kota Peshawar, sebuah kota kecil yang terletak di dekat perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Diskusi ini berawal dari kehadiran seorang ulama Ja’fari, Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi, yang bersedia untuk menjawab persoalan […]

 • Mazhab Pencinta Keluarga Nabi : Kajian Al-Quran dan Sunnah
  Mazhab Pencinta Keluarga Nabi : Kajian Al-Quran dan Sunnah
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mazhab Pencinta Keluarga Nabi : Kajian Al-Quran dan Sunnah

  Mazhab Pencinta Keluarga Nabi : Kajian Al-Quran dan Sunnah5 (100%) 1 vote[s] Buku ini merupakan rekaman dari sebuah diskusi yang terjadi di kota Peshawar, sebuah kota kecil yang terletak di dekat perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Diskusi ini berawal dari kehadiran seorang ulama Ja’fari, Ayatullah Sayyid Muhammad Al-Musawi, yang bersedia untuk menjawab berbagai persoalan yang berkenaan […]

 • Mazhab Kelima; Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya
  Mazhab Kelima; Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya
  4 (80%) 3 vote[s]

  Mazhab Kelima; Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya

  Mazhab Kelima; Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya4 (80%) 3 vote[s] Sebagai ulama Syiah di era modern yang kapasitas keilmuan dan produktivitas karyanya sudah tak diragukan lagi, Muhammad Husain Thabathaba’i atau biasa dikenal sebagai Allamah Thabathaba’i kembali menulis buku yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul  “Mazhab Kelima,” Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya. Latar belakang penulisan buku […]

 • Mazhab Cinta : Perjalanan Duka Sepanjang Masa
  Mazhab Cinta : Perjalanan Duka Sepanjang Masa
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mazhab Cinta : Perjalanan Duka Sepanjang Masa

  Mazhab Cinta : Perjalanan Duka Sepanjang Masa5 (100%) 1 vote[s] Dalam buku mazhab cinta perjalanan duka sepanjang masa yang di tulis oleh H.B. Irawan massie, mba. Mengatakan ada enam langkah menuju mazhab ahlulbait. 1. Allah swt Makrifatullah: kekuasaan Allah SWT Mazhab ahlulbait meyakini bahwa Allah yang maha kuasa, yang Mahatinggi, adalah Pencipta alam semesta. Keagungan, […]

 • Mazhab Alternatif – Perbandingan Syi’ah – Sunnah
  Mazhab Alternatif – Perbandingan Syi’ah – Sunnah
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mazhab Alternatif – Perbandingan Syi’ah – Sunnah

  Mazhab Alternatif – Perbandingan Syi’ah – Sunnah5 (100%) 1 vote[s] Buku ini merupakan karya terakhir dan Dr. Muhammad Tijani As-Samawi, setelah sebelumnya dia menulis secara berurutan: Tsamma Ihtadaytu (telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia), Ma ‘ash Shôdiqin (telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia), Fas ‘aiú Ahiadr Dzikri Asy-Syrah Hum Ahi us Sunnah, IttaqûIldh, dan l’rifilHaqq. […]

 • Manakah Jalan Yang Lurus
  Manakah Jalan Yang Lurus
  3.3 (65%) 4 vote[s]

  Manakah Jalan Yang Lurus

  Manakah Jalan Yang Lurus3.3 (65%) 4 vote[s] Hampir setiap Firqah atau Aliran yang ada mengaku, bahwa golongannyalah yang paling benar. namun dasar yang mereka pakai rapuh dan kurang dapat dipertanggung jawabkan buku ini mengungkap rumusan kebenaran menuju persatuan Umat Islam. Selamat menyimak !

 • Kebenaran yang Hilang – Sebuah Perjalanan Mencari Kebenaran
  Rate this post

  Kebenaran yang Hilang – Sebuah Perjalanan Mencari Kebenaran

  Rate this post Buku ini mengungkap sejarah kelam praktik politik di kalangan kaum Muslim pada masa klasik. Berdasarkan sumber-sumber primer. Penulis mengajak kita untuk mengakui realitas sejarah kelam itu, mengambil hikmah darinya, seraya membangun masa depan yang lebih beradab.

 • Kebenaran Sejati
  Rate this post

  Kebenaran Sejati

  Rate this post Buku ini berisi tentang profil singkat ajaran Syiah. Ibaratnya seperti ‘Bab Pendahuluan’  dari kitab besar bernama Syiah. Sangat cocok bagi Anda yang ingin mengetahui selayang pandang tentang Syiah. Hal-hal yang menceritakan tentang kesejarahan, pergolakan internal, ritual sekaligus pemaknaannya serta pergesekan intelektual dengan golongan lain tidak akan Anda temukan dalam buku ini. Syekh […]

 • Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi’ah
  Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi’ah
  5 (100%) 2 vote[s]

  Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi’ah

  Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi’ah5 (100%) 2 vote[s] Buku karya A. Syarafuddin Al-Musawi yang berada di hadapan Anda ini merupakan buku kedua dalam edisi Indonesia yang kami terbitkan, setelah buku pertamanya, Dialog Sunnah-Syi’ah, terbit pada tahun 1983. Dalam edisi aslinya yang berbahasa Arab, buku ini telah mengalami cetak ulang lebih dari enam kali dan terdapat penambahan-penambahan […]

 • Filsafat Sejarah Islam Syiah
  Filsafat Sejarah Islam Syiah
  3 (60%) 1 vote[s]

  Filsafat Sejarah Islam Syiah

  Filsafat Sejarah Islam Syiah3 (60%) 1 vote[s] Mempelajari kemunculan ajaran Islam Syiah memang masih menjadi kontroversi publik, karena ada anggapan bahwa kegiatan politik menjadi salah satu asal kemunculan Syiah, meskipun jika ditelusuri fenomena ajaran Syiah kembali pada ere Kekhalifan Imam Ali dan keadaan politik serta sosial apa pun yang telah terbentuk dalam kemurungan peristiwa-peristiwa pada […]

 • Dialog Mazhab
  Rate this post

  Dialog Mazhab

  Rate this post Buku kecil ini berisi perbincangan penting antara seorang alim Syarif Alawi (syi’ah) dan seorang alim Quraisyi Abbasi (sunni) di hadapan Sultan Malik Syah Syaljuki di Baghdad dengan disaksikan oleh wazirnya yang kritis, Abu Ali al-Hasan al-Hurasani yang wafat pada 485 H, pendiri madrasah al-Nizhamiah di Baghdad. Penulis buku ini bukanlah mereka dia […]

 • Prinsip Tauhid dan Paham Wahabi
  Prinsip Tauhid dan Paham Wahabi
  3.5 (70%) 4 vote[s]

  Prinsip Tauhid dan Paham Wahabi

  Prinsip Tauhid dan Paham Wahabi3.5 (70%) 4 vote[s]   BAB I: Sepintas Masalah Ru′yah Kapankah Hadis Ru′yah itu Muncul?—21 Makna ″Dusta atas Allah″ dan Asal Muasalnya—27 Pendapat Syekh Al-Bani Mengenai ″Melihat Allah″—30 Ucapan Lancang pun Terhadap Siti Aisyah—33 BAB II: Pendapat Umat Islam Mengenai Ayat dan Riwayat yang Berkaitan dengan Sifat-Sifat Allah Swt Pembahasan Rinci […]

 • Pengikut Ahlul Bayt
  Pengikut Ahlul Bayt
  3.7 (73.33%) 3 vote[s]

  Pengikut Ahlul Bayt

  Pengikut Ahlul Bayt3.7 (73.33%) 3 vote[s] Mukadimah: Siapakah Syi’ah Ahlulbait as.? ― 15 Kepemimpinan Politis Ahlulbait as. ― 17 Ahlulbait as. sebagai Rujukan Hukum dan Peradaban ― 22 Nilai Wilayah kepada Ahlulbait as. ― 27         Wilayah kepada Ahlulbait as. dalam Al-Qur’an dan Hadis ― 27 Syi’ah Ali as. adalah Para Pemenang ― 27 Ali dan […]

 • Islam Toleran
  Rate this post

  Islam Toleran

  Rate this post Agama Islam yang bersumber dari Kalam Allah dan Sunnah Rosulillah serta berisi ajaran dan nilai-nilai fundamental, ternyata tidak bisa lepas dari persoalan interpre¬tasi, yang pada gilirannya memunculkan keragaman pandangan. Interpretasi ini merupakan manifestasi dari keinginan manusia untuk memahami dan memperkokoh keyakinan akan kebenaran agamanya melalui aktualisasi diri dalam aspek fikir, dzikir, dan […]

 • Macam-Macam Firqah Salafi, Mana yang Anda Pilih
  Macam-Macam Firqah Salafi, Mana yang Anda Pilih
  2.8 (56.67%) 12 vote[s]

  Macam-Macam Firqah Salafi, Mana yang Anda Pilih

  Macam-Macam Firqah Salafi, Mana yang Anda Pilih2.8 (56.67%) 12 vote[s] Tidak bisa di pungkiri dengan alasan apapun bahwa untuk mendapatkan kemurnian Agama Islam, haruslah mengikuti pemahaman salafus shalih, dalam hal ini sungguh sudah sangat di maklumi. Dan tidak perlu pula berhujan Ayat bergerimis Hadis dalam mendukung keyakinan ini. Namun metode mundur ke belakang itu bukan […]

 • Rate this post

  Modus AS dan Arab Saudi Perkuat Takfiri al-Qaeda

  Rate this post “Akhirnya, mereka menjebloskan saya ke Abu Ghraib, dan saya kembali bertemu dengan beberapa pemimpin dan pejuang yang saya kenal, termasuk pangeran dari al-Qaeda-warga Irak, Arab, dan negara lain,” katanya. “Sebagian besar mereka juga pernah mendekam di Bucca.”   Takfiri al-Qaeda Ratusan penjahat yang melarikan diri dari penjara dengan penjagaan ketat di Irak […]

 • Page 2 of 41234