Rujukan Islam

Languages
ALL
E-Books
Articles

date

 1. date
 2. title
 • Islam dan Khilafah di Zaman Modern
  Rate this post

  Islam dan Khilafah di Zaman Modern

  Rate this post Islam dan Khilafah di Zaman Modern Sistem Khilafah Islamiyah dalam sejarah politik Islam pernah mengalami masa-masa keemasan. Namun, pasang-surut perjalanannya sejak pasca kenabian tak urung telah menimbulkan pro-kontra di kalangan politisi dan ulama Islam tentang harus dipertahankan atau tidaknya sistem ini.

 • Imamah dan Khilafah
  Rate this post

  Imamah dan Khilafah

  Rate this post Buku ini bermaksud menjelaskan bagaimana manusia dalam kehidupan sosialnya tidak mungkin terlepas dalam sebuah tuntutan adanya sistem pembimbingan (guru) dan memandu (kepemimpinan) secara bertahap dalam perjalanan kehidupan menuju tujuan dan cita-citanya. Masyarakat adalah entitas yang di dalamya menghadirkan aktifitas kepemimpinan dan bimbingan dalam kehidupan seorang individu. Tampaknya, buku ini melanjutkan analisis Murtadha […]

 • Imamah dan Khilafah
  Rate this post

  Imamah dan Khilafah

  Rate this post (Rekonstruksi Kepemimpinan sebagai Tuntutan Intelektual dan Spiritual). Buku ini bermaksud menjelaskan bagaimana manusia dalam kehidupan sosialnya tidak mungkin terlepas dalam sebuah tuntutan adanya sistem pembimbingan (guru) dan memandu (kepemimpinan) secara bertahap dalam perjalanan kehidupan menuju tujuan dan cita-citanya. Masyarakat adalah entitas yang di dalamya menghadirkan aktifitas kepemimpinan dan bimbingan dalam kehidupan seorang […]

 • Imam Penerus Nabi Muhammad SAW: Tinjauan Historis, Teologis dan Filosofis
  Rate this post

  Imam Penerus Nabi Muhammad SAW: Tinjauan Historis, Teologis dan Filosofis

  Rate this post

 • 110 Persoalan yang “Menyehatkan” Akal
  Rate this post

  110 Persoalan yang “Menyehatkan” Akal

  Rate this post 110 persoalan keimanan yang menyehatkan akal adalah buku karangan seorang ulama terkemuka di mana buku ini membahas permasalahan aqidah dan keimanan dari permasalah Ketuhanan, Kenabian, Keadilan Ilahi, Kepemimpinan sampai Hari Akhir. Suatu buku yang menjelaskan secara terperinci hal-hal penting seputar keimanan seseorang sehingga kita dapat menjadi cerdas dalam berfikir dan beraqidah dan […]

 • Ma’alim Al Madrasatain Suni Syiah 2
  Ma’alim Al Madrasatain Suni Syiah 2
  2 (40%) 1 vote

  Ma’alim Al Madrasatain Suni Syiah 2

  Ma’alim Al Madrasatain Suni Syiah 2 2 (40%) 1 vote Bab III: Sumber Syariat Islam dalam Dua Mazhab ― 22 Prolog: Lima Istilah Keislaman ― 23 Al-Qur’an ― 23 Nama-Nama Lain Al-Qur’an ― 24 Sunah dan Bid‘ah ― 26 Sunah ― 26 Bid‘ah ― 27 Sunah Sebagai Salah Satu Sumber Syariat Islam ― 27 Kesimpulan […]

 • TAFSIR TEMATIK IMAMAH DAN KEMAKSUMAN
  Rate this post

  TAFSIR TEMATIK IMAMAH DAN KEMAKSUMAN

  Rate this post Bab I: Ayat Ibtila’ (Pengujian) ― 25 Pasal Pertama: Kedudukan Tinggi Imamah ― 26 Hubungan antara Ujian dengan Kedudukan Imamah ― 27 Ujian-ujian Nabi Ibrahim as. ― 28 Apakah Imamah dalam Ayat Ibtila’ adalah Kenabian dan Kerasulan itu Sendiri? ― 29 Imamah itu Menunjukkan Apa? ― 30 Pasal Kedua: Imamah tidak Mengenai […]

 • Ma’alim al-Madrasatain Sunni Syiah
  Ma’alim al-Madrasatain Sunni Syiah
  1.5 (30%) 2 votes

  Ma’alim al-Madrasatain Sunni Syiah

  Ma’alim al-Madrasatain Sunni Syiah 1.5 (30%) 2 votes   Pendahuluan ― 19 Kata Pengantar ― 21 Persembahan ― 24 Pengantar Cetakan Kelima ― 26 Ruang Lingkup Kajian ― 27 Beberapa Kajian Pengantar ― 29 Prolog ― 29 Faktor Perusak Eksternal ― 33 Dampak Perpecahan Umat Islam ― 37 Perjalanan Pertama ― 37 Perjalanan Kedua ― […]

 • Mengapa Imam Husain Menjadi Simbol Abadi Perjuangan Moral Universal?
  Rate this post

  Mengapa Imam Husain Menjadi Simbol Abadi Perjuangan Moral Universal?

  Rate this post Topik telah menjadi wacana global, ketika para tokoh dunia—termasuk para tokoh dunia sekuler Barat dan Timur—secara jujur mengakui heroisme Imam Husain dengan puncaknya pada peristiwa tragis di medan Karbala. Dikenal pula dengan sebutan Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib kw atau, cucunda terkasih Nabi Muhammad Saw dari putri beliau, Fathimah Az-Zahra. Kekaguman […]

more