Rujukan Islam

 • features

 • Mi’raj Ruhani: Tuntunan Shalat Ahli Ma’rifat
  Mi’raj Ruhani: Tuntunan Shalat Ahli Ma’rifat
  4.3 (85%) 4 vote[s]

  Mi’raj Ruhani: Tuntunan Shalat Ahli Ma’rifat

  Mi’raj Ruhani: Tuntunan Shalat Ahli Ma’rifat4.3 (85%) 4 vote[s] Setiap pengembara dalam perjalanan syar wa suluk harus melewati maqam-maqam tertentu. Setiap maqam tersebut memiliki tingkatan-tingkatan yang tak terhingga banyaknya. Manusia mustahil dapat mengetahuinya. Bahkan Nabi sendiri menyabdakan, “Jalan menuju Allah (jumlahnya) sebanyak hembusan nafas makluk ciptaan-Nya.” Maqam yang dimaksudkan itu adalah maqam ‘ilmu (berilmu), iman […]

 • Metafisika Salat
  Metafisika Salat
  4.7 (93.33%) 3 vote[s]

  Metafisika Salat

  Metafisika Salat4.7 (93.33%) 3 vote[s] Jangan heran! Para pelaku salat juga tercantum dalam list orang-orang yang diancam dengan siksa. Ancaman Allah berupa neraka Wail dikenakan atas orang orang yang hanya memperhatikan tampilan (lahir) salat, namun melalaikan substansi salat, mengabaikan makna salat dan meremehkan batin salat. sebuah usaha mulia telah dilakukan oleh insan mukmin untuk mengajak […]

 • Meruntuhkan Hawa nafsu Membangun Rohani
  Meruntuhkan Hawa nafsu Membangun Rohani
  5 (100%) 2 vote[s]

  Meruntuhkan Hawa nafsu Membangun Rohani

  Meruntuhkan Hawa nafsu Membangun Rohani5 (100%) 2 vote[s] Meruntuhkan Hawa nafsu Membangun Rohani Buku ini merupakan kumpulan ceramah dan kuliah Ayatullah Husain Mazhahiri pada bulan Romadhan, buku ini membahas permasalahan  seputar Meruntuhkan Hawa nafsu Membangun Rohani. selamat membaca!

 • Meraup Maghfirah
  Meraup Maghfirah
  3.7 (73.33%) 3 vote[s]

  Meraup Maghfirah

  Meraup Maghfirah3.7 (73.33%) 3 vote[s] “Aku (Ali) berkata sambil berdiri, ‘Wahai Rasulullah, apakah amalan paling utama di bulan ini?’ Beliau saw bersabda, “Wahai Abal Hasan, amal paling utama di bulan ini adalah wara’ dari perkara yang diharamkan Allah wa jalla.” Inilah penggalan khutbah Nabi saw menyambut bulan Ramadhan yang disampaikannya kepada kaum Muslim saat itu. […]

 • Merajut Ukhuwah, Memahami Syiah
  Merajut Ukhuwah, Memahami Syiah
  5 (100%) 1 vote[s]

  Merajut Ukhuwah, Memahami Syiah

  Merajut Ukhuwah, Memahami Syiah5 (100%) 1 vote[s] Para ulama berselisih pendapat tentang awal munculnya tasyayyu (Syiah) dalam Islam. Waktu yang diperdebatkan umumnya berkisar pada permulaan Islam hingga terbunuhnya Imam Ali. Di antara mereka—mayoritas ulama Syi’ah—berpendapat bahwa ide tasyayyu‘ muncul seiring dengan merekahnya fajar Islam di hari Rasulullah Saw pertama kali mendakwahkan kalimat tauhid. Lafad syi’ah, […]

 • Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani
  Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani
  5 (100%) 1 vote[s]

  Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani

  Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani5 (100%) 1 vote[s] Buku kecil tentang taharah yang sangat singkat namun padat ini cukup memadai untuk dijadikan pedoman praktik penyucian jasmani maupun rohani. Penulisnya, seorang ulama kondang bermazhab Ja’fari  Sayyid Muhammad Ridhwi, memberikan uraian yang sangat lugas dan argumentatif mengenai konsep taharah dan langkah-langkahnya.

 • Meraih Hakikat Melalui Syariat
  Meraih Hakikat Melalui Syariat
  3.8 (75%) 4 vote[s]

  Meraih Hakikat Melalui Syariat

  Meraih Hakikat Melalui Syariat3.8 (75%) 4 vote[s] Betapa banyak umat Muslim yang terjebak melaksanakan ritual-formal syariat tanpa memahami dan menghayati hakikat dan esensi yang dikandungnya. Di lain pihak, betapa banyak pula yang meremehkan, bahkan sampai berani meninggalkan, ritual-formal syariat dengan beralasan bahwa pengamalan ritual-formal syariat tidak diperlukan lagi setelah hakikat dan esensinya dipahami. Dua titik […]

 • Menyongsong Juru Selamat Akhir Zaman
  Menyongsong Juru Selamat Akhir Zaman
  3 (60%) 3 vote[s]

  Menyongsong Juru Selamat Akhir Zaman

  Menyongsong Juru Selamat Akhir Zaman3 (60%) 3 vote[s] Buku Menyongsong Juru Selamat Akhir Zaman ditulis untuk menjawab sekitar tiga puluh pertanyaan tentang Mahdisme. Penulisnya Syekh Luthfullah Shafi Gulpaygani membagai pembahasannya pada tiga bagian : Sejarah Islam Awal Persoalan Imamah dan Khilafah Persoalan Imam Mahdi sendiri Dilengkapi dengan sejumlah amalan, buku ini akan mendekatkan pembaca kepada sosok […]

 • Menuju kesempurnaan diri: wacana seputar akhlak Islam
  Menuju kesempurnaan diri: wacana seputar akhlak Islam
  4 (80%) 2 vote[s]

  Menuju kesempurnaan diri: wacana seputar akhlak Islam

  Menuju kesempurnaan diri: wacana seputar akhlak Islam4 (80%) 2 vote[s] Menuju kesempurnaan diri: wacana seputar akhlak Islam Inilah buku yang berbicara tentang akhlak islami yang mencakup sisi akidah, ibadah, muamalah dan hikmah. jadi tidak sekedar adab bersikap dan berperilaku terhadap orang lain sebagaimana kesan yang seringkali muncul ketika orang berbicara tentang akhlak.  

 • Menuju Islam Rasional, sebuah Pilihan Memahami Islam
  Menuju Islam Rasional, sebuah Pilihan Memahami Islam
  5 (100%) 2 vote[s]

  Menuju Islam Rasional, sebuah Pilihan Memahami Islam

  Menuju Islam Rasional, sebuah Pilihan Memahami Islam5 (100%) 2 vote[s] Menuju Islam Rasional, sebuah Pilihan Memahami Islam Mengapa sekarang banyak agama yang menjadi onggokan dogma, mitos, dan dokterin belaka? apakah tolak ukur yang paling mungkin untuk menentukan agama yang paling benar dan legitimate serta mana yang menyimpang? Apa sebenarnya inti dari kandungan agama? Rangkaian persoalan […]

 • Menjelajah Semesta Iman
  Menjelajah Semesta Iman
  5 (100%) 1 vote[s]

  Menjelajah Semesta Iman

  Menjelajah Semesta Iman5 (100%) 1 vote[s] Menjelajah semesta iman : iman, dialog ketuhanan ayah anak Buku ini disajikan dalam bentuk dialog antara ayah dan anak tentang keimanan. Fakhri Mashkoor, sang penulis buku, telah berhasil menyusun sebuah karya edukasi dalam bentuk dialog dan berkarakter. Pesan yang terpapar dalam keseluruhan buku ini memang layak untuk dijadikan referensi […]

 • Menjawab 110 isu Akidah
  Menjawab 110 isu Akidah
  3 (60%) 1 vote[s]

  Menjawab 110 isu Akidah

  Menjawab 110 isu Akidah3 (60%) 1 vote[s] MENJAWAB 110 ISU-ISU AKIDAH: Masalah-masalah Kontemporer seputar Ketuhanan, Keadilan Ilahi, Al-Qur’an, Kenabian, Imamah dan Hari Kiamat.Dari: Tafsir Namuneh, karya Ayatullah Makarim Syirazi. Disadur oleh: Muhammad Husaini Husaini et. al Alih Bahasa: A. Kamil Penerbit MAJMA JAHANI AHLUL BAIT

 • Meniru Tuhan
  Meniru Tuhan
  4.3 (85%) 4 vote[s]

  Meniru Tuhan

  Meniru Tuhan4.3 (85%) 4 vote[s] Meniru Tuhan? Adakah baik dan buruk itu? Apa baik dan buruk itu? Relatifkah? Apakah yang membedakan etika yang disuguhkan dari taman wahyu dengan etika yang didasarkan pada teori-teori non Ilahi? Apa yang dimaksud dengan ke-universal-an moralitas? Apa yang semestinya menjadi landasan seseorang untuk berperilaku etis? Begitu banyak kesalahpahaman tentang etika […]

 • Wasiat Sufi, Ayatullah Khomeini
  Wasiat Sufi, Ayatullah Khomeini
  4.5 (90%) 2 vote[s]

  Wasiat Sufi, Ayatullah Khomeini

  Wasiat Sufi, Ayatullah Khomeini4.5 (90%) 2 vote[s] Yang perlu disadari adalah bahwa tulisan-tulisan Ayatullah Khomeini sama sekali bukanlah sekadar pengungkapan kembali atau pengembangan dari pendapat-pendapat orang lain. Bukan pula ia merupakan pengalaman masa muda yang kemudian diabaikan dalam sisa hidupnya. Sebaliknya, kesemuanya itu merupakan buah dari sebuah visi yang orisinal dan lestari. Seperti diungkapkan oleh […]

 • Mengungkap Keajaiban Doa
  Mengungkap Keajaiban Doa
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mengungkap Keajaiban Doa

  Mengungkap Keajaiban Doa5 (100%) 1 vote[s] DOA merupakan salah satu ibadah terbaik yang melaluinya seseorang dapat mencapai kesempurnaan diri dan kedekatan kepada Allah. Ada banyak ayat dan riwayat yang mengajarkan betapa pentingnya berdoa kepada Allah SWT. Telah masyhur disebutkan, bahwasannya doa merupakan senjatanya orang mukmin dan intisarinya ibadah. Sebagai senjata, doa hendaknya memiliki dua “sayap” […]

 • Mengobati Penyakit Lisan
  Mengobati Penyakit Lisan
  5 (100%) 3 vote[s]

  Mengobati Penyakit Lisan

  Mengobati Penyakit Lisan5 (100%) 3 vote[s] Bukan hal mudah untuk mengetahui kapan harus menggunakan lidah dan pengamalannya pun tak kalah sulit. Diantara hal-hal yang bisa mengontrol lidah adalah melestarikan Al-Quran dalam hati dengan membaca dan mempelajarinya, setelah membaca al-Quran, tak ada ibadah lisan yang lebih utama daripada zikir dan memohon kebutuhan dengan perantara doa. Buku […]

 • Menghiasi iman dengan sabar
  Menghiasi iman dengan sabar
  4.5 (90%) 2 vote[s]

  Menghiasi iman dengan sabar

  Menghiasi iman dengan sabar4.5 (90%) 2 vote[s] Sebenarnya, apa makna sabar? Dan kapan kita seharusnya berlaku sabar? Karena jangan-jangan ketika kita “sabar”, justru merugikan kita.Berdasarkan hadis, kesabaran berarti “ketahanan” seseorang di jalan menuju kesempurnaan jiwanya. Namun kesabaran sering disalah artikan, yaitu dianggap sebagai sikap toleran yang ditujukan ketika dihadapkan pada kondisi yang tidak menyenangkan. Padahal, […]

 • Menghapus Jurang Pemisah: Menjawab Buku Al-Khatib
  Menghapus Jurang Pemisah: Menjawab Buku Al-Khatib
  4 (80%) 2 vote[s]

  Menghapus Jurang Pemisah: Menjawab Buku Al-Khatib

  Menghapus Jurang Pemisah: Menjawab Buku Al-Khatib4 (80%) 2 vote[s] Dalam buku ini, penulis mencoba membongkar isu, kebohongan dan fitnah-fitnah Muhibbudin Al-Khatib, berkaitan dengan buku karangannya yang telah dicetak ulang beberapa kali yaitu “Al-Khututul Aridhotu”. Selamat Mentelaah!

 • Menggapai Rida Ilahi
  Menggapai Rida Ilahi
  5 (100%) 1 vote[s]

  Menggapai Rida Ilahi

  Menggapai Rida Ilahi5 (100%) 1 vote[s] Buku ini menunjukkan dan mendiskusikan sejumlah jebakan yang biasanya menyesatkan manusia dari jalan menuju Allah. Istimewanya, semua jebakan tersebut secara konsisten diuraikan secara detail satu per satu, mulai dari pengertiannya, faktor penyebabnya, tandanya, dampak buruknya sampai pada cara menangkalnya dan menyelamatkan diri darinya. selamat Membaca!

 • Menggali Hikmah Terpendam
  Menggali Hikmah Terpendam
  4.4 (88%) 5 vote[s]

  Menggali Hikmah Terpendam

  Menggali Hikmah Terpendam4.4 (88%) 5 vote[s] Menggali hikmah terpendam : 99 kisah hikmah pilihan Buku ini merupakan kumpulan kisah kisah pilihan yang dihimpun oleh seorang ulama besar. Sayyid Muhammad Asy-Syirazi. Dalam buku ini mengandung banyak pelajaran tentang keimanan dan keutamaan akhlak mulia yang layak dijadikan sebagai teladan dan bekal dalam mengarungi kehidupan ini. Selamat Menyimak […]

 • Page 7 of 27« First...56789...20...Last »