Rujukan Islam

 • features

 • Mengenali Jalan Jalan Langit
  Mengenali Jalan Jalan Langit
  5 (100%) 2 vote[s]

  Mengenali Jalan Jalan Langit

  Mengenali Jalan Jalan Langit5 (100%) 2 vote[s] Dalam buku ini, pembaca akan melihat bagaimana Syaikh Salahuddin At-Tijani mengeksplorasi mutiara–mutiara serta makna–makna indah dalam dunia tasawuf. Dan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, melainkan kerja besar yang memerlukan banyak alat dan sarana untuk mengetahuinya. Mencari petunjuk ilahi demi rasa sufi yang luhur dan mulia yang memungkinkan pemiliknya […]

 • Mengenal Ushuluddin
  Mengenal Ushuluddin
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mengenal Ushuluddin

  Mengenal Ushuluddin5 (100%) 1 vote[s] Apa yang akan Anda lakukan jika seseorang yang Anda percaya berkata kepada Anda bahwa ada korsleting listrik di rumah Anda yang dapat menyebabkan kebakaran? Apa yang akan Anda lakukan jika seseorang berkata kepada Anda bahwa di kantor tempat Anda bekerja ada bahan peledak? Walaupun kemungkinan benarnya berita itu kecil sekali, […]

 • Mengenal Tuhan dan Sifat-Sifat-Nya
  Mengenal Tuhan dan Sifat-Sifat-Nya
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mengenal Tuhan dan Sifat-Sifat-Nya

  Mengenal Tuhan dan Sifat-Sifat-Nya5 (100%) 1 vote[s] Mengenal Tuhan dan Sifat-Sifat-Nya menjelaskan pandangan monoteisme Islam yang dikemas dalam dua puluh satu bab dengan penjelasan yang berilian. mengurai secara lugas tradisi para nabi dan kutipan kutipan secara luas dari Al-Quran. Dengan dalil yang tegas, penulis menolak sudut pandang materialisme dengan menghadirkan penalaran yang logis pandangan dunia […]

 • Mengenal Tasawuf
  Mengenal Tasawuf
  3.3 (66.67%) 3 vote[s]

  Mengenal Tasawuf

  Mengenal Tasawuf3.3 (66.67%) 3 vote[s] ‘Irfan (atau lebih dikenal dengan istilah tasawuf) adalah satu di antara disiplin ilmu yang berasal dari bidang ilmu keislaman dan dikembangkan untuk mencapai tingkat tinggi dalam pengalaman duniawi. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan disiplin akademis, ‘Irfan sendiri mempunyai dua cabang, praktik dan teori.Aspek praktik dari ‘Irfan menjelaskan dan menguraikan hubungan […]

 • Mengenal Syiah
  Mengenal Syiah
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mengenal Syiah

  Mengenal Syiah5 (100%) 1 vote[s] Syiah adalah sebuah mazhab dalam Islam yang selama ini lebih banyak disalah-mengerti ketimbang dimengerti. Banyak tuduhan miring kerap dialamatkan kepada golongan yang mengaku mencintai Rasulullah saw dan keluarga (Ahlul Bait) beliau ini. Benar atau tidak tuduhan tersebut kemudian menjadi tidak penting lagi bagi sebagian kalangan; mazhab yang satu ini harus […]

 • Mengenal Lebih Jauh Ahlulbait
  Mengenal Lebih Jauh Ahlulbait
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mengenal Lebih Jauh Ahlulbait

  Mengenal Lebih Jauh Ahlulbait5 (100%) 1 vote[s] Rasulullah saw bersabda, “ Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara: Kitabullah dan ‘Itrahku, Ahlulbaitku, jika kalian berpegang terguh kepada keduanya, tidak akan sesat selamanya setelah (sepeninggal)ku, keduanya tidak akan berpisah sampai berjumpa denganku di telaga al-Haudh.” Demikianlah 14 abad yang silam Nabi saw telah meninggalkan kita sebagai […]

 • Mengenal Ilmu Kalam
  Mengenal Ilmu Kalam
  3 (60%) 2 vote[s]

  Mengenal Ilmu Kalam

  Mengenal Ilmu Kalam3 (60%) 2 vote[s] Alquran Suci menegaskan bahwa fondasi agama dan iman adalah pemikiran logis. Alquran selalu menekankan agar manusia beriman dengan menggunakan pikiran. Dalam pandangan Alquran, taklid belum dapat dikatakan cukup untuk mengimani dan memahami keyakinan-keyakinan (akidah) pokoknya. Karena itu, manusia harus melakukan telaah atau investigasi rasional atas prinsip-prinsip dasar dan akidah-akidah […]

 • Mengenal Diri
  Mengenal Diri
  4.4 (88%) 5 vote[s]

  Mengenal Diri

  Mengenal Diri4.4 (88%) 5 vote[s] Mengenal Diri : tuntunan dalam Memahami Jiwa, Watak dan Kepribadian Anda Dalam Buku ini penulis memaparkan segala manfaat pengenalan diri, nilai dan kemuliaan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, tentang kehendak bebas manusia, tentang kehidupan akhirat, serta pembahasan lain yang terkait dengannya. membaca buku ini, kita akan tahu siapa kita ini […]

 • Mengapa Nabi Diutus?
  Mengapa Nabi Diutus?
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mengapa Nabi Diutus?

  Mengapa Nabi Diutus?5 (100%) 1 vote[s] Dalam menempuh jalan kebahagiaan dan kesempurnaan, untuk menjamin masa depan duniawi dan ukhrawi yang cerah, apakah manusia memerlukan program yang sempurna dan komprehensif? Apakah ia sendiri mampu membuat dan menjalankan program tersebut? Ataukah untuk urusan ini ia perlu petunjuk dari Penciptanya?   Jawaban bagi soal pertama tidak perlu penjelasan. […]

 • Mengapa Sebaiknya Kita Sujud di Atas Tanah?
  Mengapa Sebaiknya Kita Sujud di Atas Tanah?
  2.8 (56%) 5 vote[s]

  Mengapa Sebaiknya Kita Sujud di Atas Tanah?

  Mengapa Sebaiknya Kita Sujud di Atas Tanah?2.8 (56%) 5 vote[s] badah Salat merupakan ritual penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Pencipta . Allah SWT. Dan melalui penghambaan kepada-nya. maka manusia akan dapat mengenali-nya. Bentuk penghambaan yang paling indah untuk menumbuhkan kesadaran akan kecilnya diri kita sebagai manusia dan betapa Agungnya Allah SWT. adalah tatkala kita bersujud […]

 • Mengapa Kita di Ciptakan?
  Mengapa Kita di Ciptakan?
  3 (60%) 3 vote[s]

  Mengapa Kita di Ciptakan?

  Mengapa Kita di Ciptakan?3 (60%) 3 vote[s] MENGAPA KITA DICIPTAKAN ( Dari Etika, Agama dan Mazhab Pemikiran Menuju Penyempurnaan Manusia ). Salah satu masalah fundamental yang harus diselesaikan oleh manusia adalah mencari tujuan hidupnya. Manusia selalu mengajukan beberapa pertanyaan seperti ‘untuk apa dia hidup’ serta ‘apakah yang semestinya menjadi tujuan hidupnya’. Dalam pandangan Islam, seseorang […]

 • Mengapa Kita di Ciptakan?
  Mengapa Kita di Ciptakan?
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mengapa Kita di Ciptakan?

  Mengapa Kita di Ciptakan?5 (100%) 1 vote[s] Untuk apakah kita hidup? Apa tujuan hidup kita? Untuk apa saja kita diciptakan? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu selalu muncul di benak manusia. Buku ini menjelaskan pandangan Islam tentang tujuan hidup dan proses penyempurnaan manusia. Penulis memberikan jawaban di bagian akhir, jawaban yang merupakan akumulasi dari pemikirannya untuk kemudian ditawarkan […]

 • Mengapa Aku Memilih Ahlulbait as
  Mengapa Aku Memilih Ahlulbait as
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mengapa Aku Memilih Ahlulbait as

  Mengapa Aku Memilih Ahlulbait as5 (100%) 1 vote[s] Sejarah Ringkas Hidupku Aku dilahirkan pada tahun 1344H/1894M di kampung Unsu di Wilayah Antakiyah. Sebuah kampung yang cantik, udaranya nyaman dipenuhi oleh bermacam-macam tumbuhan seperti zaitun, anggur dan lain-lain. Di sana terdapat seorang Syaikh yang mengajar membaca dan menulis al-Qur’an kepada kanak-kanak. Bapaku meletakkanku di sisinya supaya […]

 • Menerbitkan Cahaya Diri
  Menerbitkan Cahaya Diri
  5 (100%) 1 vote[s]

  Menerbitkan Cahaya Diri

  Menerbitkan Cahaya Diri5 (100%) 1 vote[s] Menerbitkan Cahaya Diri; Sebuah Risalah Sufistik Tentang Pendidikan Jiwa Manusia boleh melakukan apa saja yang ia kehendaki, sepanjang tidak melanggar adat dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan sosialnya. namun demikian, apakah yang ia kerjakan itu sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat, bagi dirinya maupun untuk orang lain, […]

 • Menepis Keraguan Beragama
  Menepis Keraguan Beragama
  5 (100%) 2 vote[s]

  Menepis Keraguan Beragama

  Menepis Keraguan Beragama5 (100%) 2 vote[s] Buku ini menjawab beberapa persoalan mulai dari persoalan aqidah hingga fikih. seperti: dimanakah Tuhan itu? Apakah Tuhan juga melakukan tipu daya. benarkah Nabi Musa melihat Tuhan? mengapa terjadi perbedaan di antara umat manusia? dll selamat membaca!  

 • Menelusuri Makna Jihad
  Menelusuri Makna Jihad
  5 (100%) 1 vote[s]

  Menelusuri Makna Jihad

  Menelusuri Makna Jihad5 (100%) 1 vote[s]  Menelusuri Makna Jihad; dari Sudut Pandang Akhlak sampai Kajian Sufistik Buku ini merupakan kumpulan ceramah yang disampaikan dalam bulan suci Ramadhan oleh Ustadz Husain Mazhahiri. dalam buku ini, beliau mencoba menelusuri segala makna dan kandungan jihad dari segi akhlak sehari-hari. beliau berusaha memaparkan sikap dan perilaku apa saja yang […]

 • Mendaras Tauhid Mengeja Kenabian
  3 (60%) 2 vote[s]

  Mendaras Tauhid Mengeja Kenabian

  Mendaras Tauhid Mengeja Kenabian3 (60%) 2 vote[s] Ini merupakan buku Imam Ali Khamenei yang kesekian kalinya yang diterbitkan oleh Penerbit al-Huda di luar buku-buku fatwa fikihnya. Karya beliau sebelumnya, The Wisdom (2008), termasuk risalah pendahulu yang pernah diterbitkan oleh Al-Huda. Secara kronologis, buku Mendaras Tauhid Mengeja Kenabian (MTMK) sebetulnya himpunan dua buah buku pamflet yang […]

 • Mencontoh Para Wali
  Mencontoh Para Wali
  5 (100%) 1 vote[s]

  Mencontoh Para Wali

  Mencontoh Para Wali5 (100%) 1 vote[s] Jika anda membutuhkan The Real Idol, bacalah buku ini. Buku yang ditulis oleh Zafar Hasan Amruhi ini adalah  mengenai akhlak sempurna para wali dari keluarga Muhammad Saw, yaitu 14 imam manusia suci ; Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husein, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Baqir, Imam Ja’far Shadiq, […]

 • Mencintai kekasih Allah: jalan menuju ampunanNya
  Mencintai kekasih Allah: jalan menuju ampunanNya
  3 (60%) 2 vote[s]

  Mencintai kekasih Allah: jalan menuju ampunanNya

  Mencintai kekasih Allah: jalan menuju ampunanNya3 (60%) 2 vote[s] Mencintai kekasih Allah dan menjalin persahabatan dengan mereka telah dinyatakan wajib oleh Allah SWT, yang mana hal ini dapat mendatangkan banyak keuntungan buat kita.Memohon doa yang baik dan meminta kekasih Allah agr memohonkan ampunan bagi kita merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah SWT. Allah memerintahkan Nabi […]

 • Mencegah Diri Dari Berbuat Dosa
  Mencegah Diri Dari Berbuat Dosa
  3 (60%) 2 vote[s]

  Mencegah Diri Dari Berbuat Dosa

  Mencegah Diri Dari Berbuat Dosa3 (60%) 2 vote[s] Ayatullah Mohsen Qiraati lahir di iran pada tahun 1946 dari keluarga yang taat beragama. Ia adalah tipe ulama yang bersahaja dan merakyat, tapi meskipun demikian ia memiliki ciri khas seoang mubalig yang benar-benar menguasi forum. Tokoh yang dikenal karena kuliah-kuliah agamanya. Hampir 15 juta orang lebih lebih […]

 • Page 8 of 27« First...678910...20...Last »