Rujukan Islam

Languages
ALL
E-Books
Articles

date

 1. date
 2. title
 • Analisa Fikih Akhlak Shalawat Terpenggal
  Analisa Fikih Akhlak Shalawat Terpenggal
  3.02 (60.36%) 56 votes

  Analisa Fikih Akhlak Shalawat Terpenggal

  Analisa Fikih Akhlak Shalawat Terpenggal 3.02 (60.36%) 56 votes Prakata Penerbit—11 Pengantar Penulis—13 BAB I: MAKNA SALAWAT NABI Makna Etimologis—19 Secara Terminologis—20 Salawat Allah—21 Salawat Malaikat—23 Salawat Orang Beriman—24 Salawat, Satu Kata Banyak Makna—25 Tafsir Ayat Tashliyah, Dua Noktah Penting—26 Pertama—26 Kedua—28 Keuntungan Salawat bagi Nabi Saw—29 Falsafah Salawat—32 BAB II: HADIS TATACARA SALAWAT: KAJIAN […]

 • Kecerdasan Ja’far Shadiq
  Kecerdasan Ja’far Shadiq
  3.09 (61.82%) 44 votes

  Kecerdasan Ja’far Shadiq

  Kecerdasan Ja’far Shadiq 3.09 (61.82%) 44 votes Pada usia belia, Imam Ja’far Shadiq sudah tersohor memiliki kecerdasan yang tidak umum, semua orang pada masa itu menyebut kehadiran beliau sebagai sebuah keajaiban. Tidak seorang pun seusianya yang menyamainya dalam kecerdasan.   Salah satunya adalah ketika beliau menghadiri pelajaran ayahnya, ketika itu beliau masih balita, belum genap […]

 • Pengikut Ahlul Bayt
  Rate this post

  Pengikut Ahlul Bayt

  Rate this post Mukadimah: Siapakah Syi’ah Ahlulbait as.? ― 15 Kepemimpinan Politis Ahlulbait as. ― 17 Ahlulbait as. sebagai Rujukan Hukum dan Peradaban ― 22 Nilai Wilayah kepada Ahlulbait as. ― 27         Wilayah kepada Ahlulbait as. dalam Al-Qur’an dan Hadis ― 27 Syi’ah Ali as. adalah Para Pemenang ― 27 Ali dan Syi’ahnya adalah Manusia […]

 • Untaian Mutiara Keluarga Nabi as
  Untaian Mutiara Keluarga Nabi as
  2 (40%) 3 votes

  Untaian Mutiara Keluarga Nabi as

  Untaian Mutiara Keluarga Nabi as 2 (40%) 3 votes Imam-imam Suci Ahlul Bait as. ― 32 Imam Ali bin Abi Thalib as. ― 33 Putra Ka’bah ― 33 Gelar Kehormatan ― 34 Masa Pertumbuhan ― 36 Di Bawah Asuhan Rasulullah saw. ― 36 Pembelaan Imam Ali Terhadap Rasulullah saw. ― 37 Sang Muslim Pertama ― […]

 • Jawadul Imam as
  Rate this post

  Jawadul Imam as

  Rate this post Pada hari kesepuluh bulan Rajab tahun 195 H, Imam Muhammad Al-Jawwad as. dilahirkan. Ayah beliau adalah Imam Ali Ar-Ridha as. Dan ibu beliau bernama Khaizran, berasal dari bangsa Maria Qibtiah, istri Rasulullah saw. Imam Muhammad as. memiliki banyak gelar. Gelar yang paling masyhur adalah At-Taqi dan Al-Jawwad. Saudari Imam Ridha as., Hakimah […]

 • Imam Ali Ar-Ridha as, Sosok Dermawan
  Rate this post

  Imam Ali Ar-Ridha as, Sosok Dermawan

  Rate this post Imam Ali Ar-Ridha as. lahir pada 11 Dzul-Qo’dah 148 H di Madinah. Ayah beliau adalah Imam Musa Al-Kazim as., dan ibunya seorang wanita mukmin nan saleh, bernama Najmah. Imam as. menghabiskan masa kanak-kanaknya di sisi sang ayah. Imam Musa as. berwasiat dan memberi isyarat kepada sahabat-sahabatnya mengenai keimamahan putranya, Ali Ar-Ridha. Ali […]

 • Imam Musa Kadzim
  Rate this post

  Imam Musa Kadzim

  Rate this post Imam Musa Al-Kazim as. lahir pada hari Ahad, bertepatan dengan 7 Safar tahun 120 H, di sebuah lembah bernama Abwa yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Ibunda beliau bernama Hamidah. Imam as. mencapai kedudukan Imamah pada usia 21 tahun. Abu Bashir menuturkan, “Kami bersama Imam Ja’far melakukan perjalanan ke Makkah untuk […]

 • Imam Ja’far Sodiq as
  Rate this post

  Imam Ja’far Sodiq as

  Rate this post Imam Ja’far Ash-Shadiq as. lahir pada 17 Rabiul Awal 80 H di Madinah Al-Munawwarah. Ayah beliau adalah Imam Muhammad Al-Baqir as. dan ibunya bernama Ummu Farrah, putri Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Bercerita tentang sang ibu, beliau menuturkan, ”Bundaku adalah wanita beriman, bertaqwa dan senantiasa berbuat baik, karena sesungguhnya Allah swt. […]

 • Penyingkap Rahasia Ilmu, Muhammad Baqir as
  Rate this post

  Penyingkap Rahasia Ilmu, Muhammad Baqir as

  Rate this post Seorang warga Syam, yang sebelumnya enggan hadir di majlis Imam Muhammad Al-Baqir as., berkata kepada beliau, “Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih aku benci daripadamu, kebencian padamu sungguh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Meski begitu, aku melihatmu begitu sopan, beradab serta bertutur-kata yang santun. Maka ketahuilah, kehadiranku di […]

 • Keindahan Kaum Abid, Zainal Abidin
  Rate this post

  Keindahan Kaum Abid, Zainal Abidin

  Rate this post Pada masa pemerintahan khalifah kedua, Umar bin Khattab, kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri Persia (Iran). Atas kemenangan ini, lasykar Islam memboyong tawanan-tawanan perang ke Madinah Al-Munawwarah, termasuk di antara mereka putri Yazdijard, raja Kisra Persia . Tatkala kaum muslimin berkumpul di masjid, Khalifah Umar bermaksud menjual putri raja tersebut. Namun, Imam Ali […]

 • “Ahlulbait” Bukan Sebuah Konsep Kesukuan
  “Ahlulbait” Bukan Sebuah Konsep Kesukuan
  1 (20%) 1 vote

  “Ahlulbait” Bukan Sebuah Konsep Kesukuan

  “Ahlulbait” Bukan Sebuah Konsep Kesukuan 1 (20%) 1 vote Apa yang saya sebutkan di atas bukan merupakan sebuah penafsiran baru; Saya hanya menyebutkannya sebagai ringkasan dalil-dalil keyakinan Syiah yang didukung oleh riwayat-riwayat Ahli Sunnah yang telah hadir selama berabad-abad. Dan saya sangat terkejut melihat apa yang telah ditulis oleh seorang alim Syiah tentang konsep Ahlulbait: […]

 • Ideologi Pencerahan Imam Hadi as
  Rate this post

  Ideologi Pencerahan Imam Hadi as

  Rate this post Hari ini tanggal 3 Rajab bertepatan dengan syahadahnya Imam Ali an-Naqi as yang dijuga dikenal dengan julukan Imam Hadi as yang berarti pemberi petunjuk. Tak diragukan lagi bahwa Ahlul Bait as adalah pewaris Wahyu dan perbendaharaan Ilmu Ilahi serta sumber makrifat dan hikmah. Oleh karena itu, para pecinta mereka senantiasa berusaha menata […]

 • Biografi Imam Husein
  Rate this post

  Biografi Imam Husein

  Rate this post Imam Husein as. dilahirkan pada 3 Sya’ban 4 Hijriah. Mendengar berita kelahirannya, Rasulullah saw. sangat gembira. Beliau bergegas pergi ke rumah putrinya, Fatimah as. untuk mengucapkan selamat atas kelahiran putranya itu. Rasulullah saw. membacakan adzan pada telinga kanannya dan iqamat pada telinga kirinya, kemudian menamai bayi mungil itu dengan nama Husein. Pada […]

 • Biografi Imam Hasan Mujtaba as
  Rate this post

  Biografi Imam Hasan Mujtaba as

  Rate this post Rasulullah saw. sangat mencintai Hasan as. Beliau mengatakan, “Hasan bin Ali adalah putraku”. Dalam kesempatan yang lain beliau menyatakan, “Hasan adalah permata hatiku di dunia”. Sudah lama kaum muslimin menyaksikan Nabi saw. sering membawa Hasan as. di pundaknya dan beliau pernah berkata, “Semoga Allah swt. mendamaikan dua kelompok dari kaum muslimin melaluinya”, […]

 • Imam Baqir, Pemuka Cendikia
  Rate this post

  Imam Baqir, Pemuka Cendikia

  Rate this post Tanggal satu Rajab diperingati sebagai hari kelahiran seorang manusia agung putra Imam Ali Zainal Abidin dan Sayidah Fatimah binti Imam Hassan. Muhammad namanya. Beliau dikenal dengan sebutan Baqir atau Baqirul Ulum, yang berarti pembuka lautan pengetahuan, dan penjelas rahasia ilmu. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad Saw bernama Jabir bin Abdullah Ansari suatu […]

 • Sayidah Fatimah, P e n g h u l u K a u m  W a n i t a
  Rate this post

  Sayidah Fatimah, P e n g h u l u K a u m W a n i t a

  Rate this post Dahulu, masyarakat memandang perempuan bagaikan hewan atau bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Demikian pula masyarakat Arab pada masa Jahiliyah. Mereka senantiasa memandang wanita seperti sesuatu hal yang hina. Bahkan sebagian di antara mereka, ada yang menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Ketika fajar mentari Islam terbit, Islam memberikan hak kepada […]

 • Rahasia Keagungan Sayidah Fatimah as
  Rate this post

  Rahasia Keagungan Sayidah Fatimah as

  Rate this post Tanggal 20 Jumadi Tsani adalah hari kelahiran Sayidah Fatimah Az-Zahra as. Tepat pada tanggal ini, pada tahun ke-5 kenabian, rumah pasangan Nabi Muhammad saw dan Siti Khadijah as diliputi oleh suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Karena di hari itu, mereka dianugerahi karunia ilahi yang begitu berharga, kelahiran seorang perempuan agung, Sayidah Fatimah […]

 • Sejarah Nabi Muhammad saw
  Sejarah Nabi Muhammad saw
  3 (60%) 1 vote

  Sejarah Nabi Muhammad saw

  Sejarah Nabi Muhammad saw 3 (60%) 1 vote Dalam kehidupan dunia ini, kita selalu memerlukan manusia-manusia teladan yang berakhlak agung dan mulia, sehingga dengan keteladanan mereka, kita dapat meniru akhlak luhur mereka. Para pemimpin agama dan para Imam Ahlul Bait as. merupakan manusia-manusia teladan bagi kita semua. Untuk itu, kami telah melakukan penelaahan perihal kehidupan […]

 • Biografi Imam Ali as (2); Kesan dan pengaruh kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib AS.
  Biografi Imam Ali as (2); Kesan dan pengaruh kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib AS.
  1 (20%) 1 vote

  Biografi Imam Ali as (2); Kesan dan pengaruh kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib AS.

  Biografi Imam Ali as (2); Kesan dan pengaruh kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib AS. 1 (20%) 1 vote Kesan dan pengaruh kepribadian Imam Ali bin Abi Thalib AS. Kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib AS. berbarengan dengan masa pergerakan wahyu hingga terputusnya wahyu sepeninggal Nabi. Ia memiliki posisi yang mulia di sisi Nabi. Posisi […]

 • Imam Ali bin Abi Abi Thalib AS. berdasarkan teks
  Rate this post

  Imam Ali bin Abi Abi Thalib AS. berdasarkan teks

  Rate this post Ali bin Abi Thalib adalah amir mukminin, pemimpin para washi (orang yang mendapat wasiat), khalifah  Rasulullah yang pertama. Penetapan ini berdasar perintah Allah dan Rasulnya. Al-Quran dengan gamblang menjelaskan keismahannya, keterjagaan dan kesucian dari segala salah dan dosa. Nabi Muhammad saw melakukan mubahalah (sumpah setelah berdebat) disertai Imam Ali bin Abi Thalib, […]

more