Rujukan Islam

 • features

 • Ulumul Quran
  Ulumul Quran
  3.8 (75%) 4 votes

  Ulumul Quran

  Ulumul Quran3.8 (75%) 4 votes Kami telah turunkan kepadamu al-dzikir (Al-Quran) untuk kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir (QS. An-Nahl:44) Anda tentu sepakat dengan kami bahwa al-Quran bukan hanya sebuah bacaan indah, tetapi samudera ilmu, mulai dari ilmu tafsir hingga kaligrafi (khath), bahkan astronomi. Untuk mengarunginya, diperlukan seperangkat keterampilan […]

 • Teori Naskh Alquran
  Teori Naskh Alquran
  Rate this post

  Teori Naskh Alquran

  Teori Naskh AlquranRate this post Fenomena nasakh dalam Al Qur’an merupakan sebuah konsepsi Qur’ani yang sudah banyak dikenal dan cukup populer dalam sejarah Islam, khususnya pada ilmu Al Qur’an, ilmu Hadits dan Ushul Fiqh. Teori Nasakh secara umum, menurut akal, Qur’an, Sunnat, Ijma’ kaum muslim, merupakan sebuah perkara yang cukup diterima dan fikih islam, dalam […]

 • Memahami Esensi Alquran
  Memahami Esensi Alquran
  5 (100%) 2 votes

  Memahami Esensi Alquran

  Memahami Esensi Alquran5 (100%) 2 votes Tak seorang Muslim pun yang mengingkari arti penting Al-Qur’an bagi kehidupan manusia. berbagai penjelasan tentang itu telah banyak dikemukakan oleh para ahli. selain pentingnya AlQur’an dan keistimewan-keistimewaannya, dalam buku ini, Sayyid Muhammad Husain Thabathaba’i, mengulas pula persoalan persoalan penting lainnya seperti tentang ayat ayat muhkam dan mutasyabih, nasikh dan […]

 • Yuk,Baca Al-Quran
  Yuk,Baca Al-Quran
  4.5 (90%) 2 votes

  Yuk,Baca Al-Quran

  Yuk,Baca Al-Quran4.5 (90%) 2 votes Ada dua pusaka besar yang diwariskan oleh Nabí saw kepada umatnya: al-Quran dan Ahlulbait atau keluarganya sebagai penafsir dan penjelas al-Quran. Memisahkan mereka dan al-Quran ibarat mencabut ruh dan tubuh. Karena dañ merekalah, umat Islam mengetahui kedalaman dan keagungan al-Quran. Dan, buku ini memuat kata-kata bernas dan mereka mengenai seluk […]

 • Keramat dalam Al-Quran
  Keramat dalam Al-Quran
  3 (60%) 1 vote

  Keramat dalam Al-Quran

  Keramat dalam Al-Quran3 (60%) 1 vote Karomah memang ada pada sebagian manusia yang bertakwa, Allah Ta’ala dan Rasul-Nya menerangkan bahwa karamah itu ada, baik di masa dahulu maupun di masa yang akan datang sampai hari kiamat. di antara karomah yang ada di dalam al-Quran adalah kisah Maryam ibu Nabi Isa as, Allah memberinya karomah di […]

 • Kamus Kecil Al-Quran : Homonim Kata Secara Alfabetis
  Kamus Kecil Al-Quran : Homonim Kata Secara Alfabetis
  1 (20%) 1 vote

  Kamus Kecil Al-Quran : Homonim Kata Secara Alfabetis

  Kamus Kecil Al-Quran : Homonim Kata Secara Alfabetis1 (20%) 1 vote Mereka yang ingin mendalami al-Quran niscaya membutuhkan suatu kompas pemandu yang akan memudahkannya untuk mengarungi makna-makna al-Quran. Melalui buku ini pembaca akan dituntun untuk mengetahui homonim kata-kata al-Quran secara alfabetis. Dari sini pembaca akan lebih mudah memahami kata-kata al-Quran. Kamus Kecil Al-Quran merupakan buku […]

 • 40 Kisah Keagungan al Quran
  40 Kisah Keagungan al Quran
  4 (80%) 1 vote

  40 Kisah Keagungan al Quran

  40 Kisah Keagungan al Quran4 (80%) 1 vote Teramat banyak keistimewaan al Quran. Buku ini berusaha untuk menyajikan sedikit diantaranya, agar kita dapat lebih akrab dengan kitab samawi teragung ini. Disajikan dalam bentuk kisah, juga komentar dan tanya jawab, buku ini akan lebih memberikan gambaran kepada kita betapa ia adalah mukjizat yang tak pernah lekang […]

 • Quran dan Hadis
  Quran dan Hadis
  3 (60%) 36 votes

  Quran dan Hadis

  Quran dan Hadis3 (60%) 36 votes Bismillahirrahmanirrahim Puji syukur al-hamdulillah kehadlirat Allah Swt., yang menciptakan, mengatur dan menguasai seluruh makhluk di dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridha-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarganya yang telah membimbing manusia untuk meniti jalan lurus menuju kejayaan dan kemuliaan. Fungsi pendidikan agama […]