Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. post

  3. KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM AL QUR’AN

  KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM AL QUR’AN

  KONSEP KEADILAN ALLAH DALAM AL QUR’AN

  download

   Download

  Rate this post
  description post specs comment

  Buku ini mengupas secara tuntas perihal konsep keadilan Allah dalam al-Quran.
  Terdapat 4 bab dalam buku ini. Dalam bab pertama, buku ini mengkaji hal-hal sebagai berikut :
  (1) Pengertian al-‘Adl (Keadilan).
  (2) Kebaikan dan keburukan?
  (3) Perbuatan-perbuatan Allah.
  (4) Tiada sesuatu tanpa tujuan.
  (5) Bolehkah kita mengetahui semua alasan?
  (6) Keterpaksaan atau kebebasan?
  (7) Kepercayaan Ahl al-Sunnah.
  (8) Kepercayaan Syi‘ah.
  (9) Kedudukan ketika kita bebas.
  (10) Qada’ dan Qiyamat.
  (11) Abu Hanifah dan Behlul.
  (12) Tujuan penciptaan.
  (13) Tawfiq dan Khidhlan.
  (14) Lutf (Kebaikan Allah).
  (15) Syariah, Nabi-nabi, Imam-imam, Qiyamat: Di antara
  contoh-contoh Lutf.
  (16) Aslah: Perkara yang terbaik.
  (17) Naluri-naluri.
  (18) Janji dan ancaman.

  Dalam bab kedua,

  (19) Ujian.
  (20) Kenapa ujian sedangkan Allah mengetahui segalagalanya?
  (21) Dua jenis ujian.
  (22) Faktor-faktor penderitaan.
  (23) Apakah pilihan itu?
  (24) Sebagai kesimpulan.
  (25) Persoalan utama.
  (26) Penderitaan sebagai amaran atau hukuman.

  Dalam bab ketiga,

  (27) Ilmu “ Ghaib.”
  (28) Lauh Mahfuz dan Lauh Mahw-Ithbat.
  (29) Suatu kisah yang menarik: Kaum Nabi Yunus (‘a.s).
  (30) Penyembelihan Nabi Isma‘il (‘a.s).
  (31) Tawrat dikurniakan kepada Nabi Musa (‘a.s).
  (32) Bada’: Penampilan.
  (33) Kepentingan Bada’.

  Dalam bab ke-empat,

  (34) Sifat keistimewaan Allah.
  (35) Ukuran yang ditetapkan (Qadr).
  (36) Persamaan dalam undang-undang (hukum).
  (37) Di manakah keadilan?
  (38) Tadbir dan Taqdir.
  (39) Hidup dan mati.
  (40) Rezeki.
  (41) Du‘a’ (Doa).
  (42) Tawakkal.
  (43) Pengetahuan (‘ilm) Allah dan perbuatan manusia.

  sumber buku : http://www.alhassanain.com/indonesian/