Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. post

  3. Murotal dan Terjemah Surah [74] AlMudatsir

  Murotal dan Terjemah Surah [74] AlMudatsir

  Murotal dan Terjemah Surah [74] AlMudatsir

  download

   Download

  Rate this post
  description post specs comment
                                                                      AlMudatsir[74]
   
  Hai orang yang sedang berselimut!
  Bangunlah, lalu berilah peringatan!
  Agungkanlah Tuhanmu.
  Bersihkanlah pakaianmu.
  Tinggalkanlah perbuatan dosa.
  Janganlah memberi karena hendak beroleh balasan lebih banyak.
  Dan bersabarlah terhadap segala tantangan, untuk memenuhi perintah Tuhanmu.
  PERINGATAN PENDAHULUAN TERHADAP ORANG YANG KAFIR
  Manakala ditiup sangkakala,
  maka ketika itu tibalah “Hari yang serba Sulit”.
  Yang tidak dapat disebut enteng atas orang-orang yang kafir.
  ORANG-ORANG YANG INGKAR URUSANNYA DI TANGAN TUHAN
  Biarlah Aku sendiri yang bertindak terhadap orang yang telah Kuciptakan “sebatangkara” Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan sehubungan dengan tingkah polah seorang pimpinan kafir Quraisy, yang bernama Walid bin Mughirah. Dia dilahirkan sebatangkara lagi papa. Lalu ia menjadi kaya-raya, serta dapat pula kekuasaan dengan menduduki kursi pimpinan dalam masyarakat kafir Quraisy..
  Dan yang telah kuberikan kepadanya harta benda yang melimpah ruah;
  dan anak-anak yang selalu mendampinginya.
  Dan Aku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan, selapang-lapangnya.
  Lalu ia ingin sekali supaya harta benda dan kekuasaan itu Aku tambah lagi.
  Sekali-kali tidak akan Kutambah! Karena dia sangat menentang ayat-ayat Kami.
  Akan kutimpakan kepadanya siksaan yang tidak tertanggungkan.
  Dia telah memikirkan rencana penolakan Al-Qur’an semasak-masaknya, dan menetapkan tindak pelaksanaannya.
  Maka terkutuklah dia! Bagaimanapun “cara” yang diperbuatnya.
  Sekali lagi terkutuklah dia! Bagaimanapun “lampah” yang dilakukannya.
  Lalu ia berfikir tentang Al-Qur’an berkali-kali.
  Lalu ia bermuka asam dan memberengut.
  Sesudah itu dia berpaling terus pergi dengan rasa penuh keangkuhan.
  Lalu dia berkata: “Al-Qur’an ini, adalah sihir orang lain yang diambil alih oleh Muhammad”.
  Dan tidak lain hanyalah perkataan manusia belaka.
  Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
  Sampai di mana pengetahuanmu tentang neraka Saqar itu?
  Neraka Saqar itu, tidak menyisakan daging, dan tidak pula membiarkan tinggal tulang-tulang.
  Pembakar kulit manusia.
  Di atasnya ada sembilanbelas Penjaga Resmi.
  Dan tidak Kami tugaskan untuk penjaga neraka itu, kecuali kepada malaikat saja. Dan tidak pula Kami tentukan jumlah mereka, kecuali: Untuk jadi ujian bagi orang-orang yang kafir; untuk menimbulkan keyakinan di dalam hati orang-orang yang diberi kitab; untuk lebih menguatkan keimanan bagi orang-orang yang telah beriman; untuk tidak menimbulkan keraguan lagi di dalam hati orang-orang yang telah diberi kitab dan orang-orang yang beriman. Dan supaya orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, berikut orang-orang yang kafir, agar mereka sama-sama menanyakan: “Perumpamaan apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini?”. Begitulah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakiNya dan memberikan pimpinan kepada orang-orang yang dikehendakiNya pula. Dan tidak ada yang mengetahui berapa jumlahnya tentara Tuhanmu, selain Dia sendiri. Dan “neraka Saqar” itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
  Sekali-kali tidak! Maksudnya, adalah bantahan-bantahan terhadap ucapan-ucapan orang-orang musyrik yang mengingkari hal-hal tersebut di atas.. Demi bulan yang terang.
  Dan Demi malam, manakala ia telah berlalu.
  Dan Demi subuh, manakala ia sudah mulai terang.
  Sesungguhnya “neraka Saqar itu”, adalah salah satu bencana yang amat besar.
  Sebagai peringatan terhadap manusia.
  Terhadap siapa di antaramu yang mau menerima peringatan itu atau yang menolaknya.
  Tiap-tiap diri berikut usahanya tergadai di sisi Tuhan,
  kecuali “Golongan kanan” Maksudnya, golongan yang mempunyai amal kebajikan. Karena amal kebajikannya itu, dia terlepas dari ikatan gadaian, bagai terlepasnya barang gadaian yang sudah ditebus oleh pemiliknya..
  Mereka di dalam surga tanya-menanya.
  tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
  Mereka tanyakan kepada orang-orang yang berdosa: “Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka?”.
  JAWABAN ORANG-ORANG YANG BERDOSA TERSIMPUL DALAM EMPAT PERKARA:
  Pertama,
  Orang-orang yang berdosa menjawab: “Kami dahulu tidak mengerjakan shalat.
  Kedua,
  Kami tidak memberi makan orang miskin.
  Ketiga,
  Kami telah ikut membicarakan soal Muhammad, bersama orang yang benci kepadanya.
  Keempat,
  Dan Kami mendustakan “Hari Pembalasan”,
  sampai datang kepada kami kepastian kematian.
  Maka tidak berguna lagi bagi mereka pertolongan dari pembela-pembelanya.
  Maka mengapa mereka berpaling dari peringatan Tuhan?
  Bagai keledai-keledai liar lari terkejut,
  diburu singa.
  Bahkan menurut kehendak mereka masing-masing, supaya diberikan lembaran Kitab secara terbuka Maksudnya, mereka masing-masing menerima wahyu langsung daripada Tuhan..
  Sekali-kali tidak begitu! Sebenarnya mereka tidak takut kepada hari akhirat.
  Sekali-kali bukan demikian halnya! Sesungguhnya Al-Qur’an itu adalah peringatan.
  Kesimpulan:
  Siapa yang mau, niscaya dia tetap mengingatnya.
  Mereka tidak akan mengingatnya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, adalah Tuhan yang layak untuk tumpuan takwa, dan yang berhak memberi pengampunan.