Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. post

  3. Syaikh Suraim tartil mp3

  Syaikh Suraim tartil mp3

  Syaikh Suraim tartil mp3

  download

   Download

  Rate this post
  description post specs comment

  Beliau adalah termasuk salah satu imam, qari’ dan khatib Masjidil Haram yang populer lagi masyhur yang memiliki kedudukan tinggi dan didengar (nasihatnya) dikalangan masyarakat muslim. Kedudukan seperti itu merupakan kehormatan istimewa bagi imam-imam Masjidil Haram.

  Kelahiran Beliau

  Beliau adalah ‘Su’ud bin Ibrahim bin Muhammad Alu Syuraim’ dari Qahthan, sebuah kabilah yang berada di kota Syaqraa’ di daerah Najed, Saudi Arabia. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada tahun 1386 H.

  Perjalanan Ilmiyah Beliau

  Beliau belajar di Madrasah ‘Urain ketika di tingkat ibtidaiyah, dan tingkat mutawasithah di Madrasah An-Namudzajiyah, kemudian tingkat tsanawiyah di ‘Al-Yarmuk asy-Syamilah, dan selesai dari Madrasah tersebut tahun 1404 H. kemudian melanjutkan di kuliah Ushuluddin di Universitas Muhammad Ibnu Su’ud Al-Islamiyah di Riyadh jurusan Aqidah dan al-Madzhab al-Mu’shirah, selesai tahun 1409 H. kemudian beliau melanjutkan ke tingkat Megester tahun 1410 H. di Ma’had al-Ali lil Qadha’ selesai tahun 1413 H.