Rujukan Islam

 • features

  1. home

  2. post

  3. Taqiyah

  Taqiyah

  Rate this post
  description post specs comment

  Taqiyah

   

  1. Imam Baqir as berkata, “Taqiyah dari agamaku dan agama ayah-ayahku. Barangsiapa yang tidak bertaqiyah berarti tidak memiliki iman.”[1]
  2. Imam Baqir as berkata, “Taqiyah terkait dengan kasus-kasus darurat dan orang yang bertaqiyah harus lebih mengetahui kapan kondisi darurat terjadi.”[2]
  3. Imam Baqir as berkata, “Apa yang lebih indah dimataku selain taqiyah? Sesungguhnya taqiyah merupakan perisai seorang mukmin.”[3]
  4. Imam Baqir as berkata, “Sesungguhnya taqiyah hanya dilakukan untuk mencegah mengalirnya darah. Bila telah sampai pada masalah darah, maka di situ sudah tidak ada taqiyah.”[4]
  5. Imam Shadiq as berkata, “Bila masalah kemunculan Imam Mahdi af semakin dekat, maka taqiyah juga menjadi semakin kuat.”[5]
  6. Imam Shadiq as berkata, “Taqiyah adalah perisai antara Allah dan makhluk-Nya.”[6]
  7. Imam Baqir as berkata, “Bila penguasa bersikap kekanak-kanakan, maka berlakulah secara lahiriah seperti masyarakat dan menentang perbuatan itu di dalam batin.”[7]
  Sumber: Vajeh-haye Akhlak az Ushul Kafi, Ibrahim Pishvai Malayeri, 1380 Hs, cet 6, Qom, Entesharat Daftar Tablighat-e Eslami.[islamic-Sources/Icc-Jakarta]
  [1] . Bab at-Taqiyah, hadis 12.
  [2] . Ibid, hadis 13.
  [3] . Ibid, hadis 14.
  [4] . Ibid, hadis 16.
  [5] . Ibid, hadis 17.
  [6] . Ibid, hadis 19.
  [7] . Ibid, hadis 20.